Petice na podporu fungování dětského hřiště v Sídlišti v Počátkách

 PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním    

 

My, níže podepsaní občané Počátek, prostřednictvím této petice žádáme fungování dětského hřiště v Sídlišti v Počátkách. Jsme proti současnému stavu, kdy je hřiště zavřeno a jeho technický stav není vyhovující. V posledním roce se nefunkční herní části hřiště pouze vždy odvezly, ale už nebyly opraveny či nahrazeny a nyní je hřiště zavřeno a nelze ho využívat vůbec. Hřiště bylo mezi dětmi i rodiči velmi oblíbené a někdy tam byly děti s rodiči i celé hodiny. Jinou alternativu k tomuto hřišti již nemáme. Na hřišti u autobusového nádraží zůstaly také už jen houpačky, skluzavka nefunguje a není kapacitně pro tolik dětí jako hřiště v Sídlišti.  

 

Děkujeme.  

Za petiční výbor: Lucie Bulíčková, Sídliště 577, 394 64 Počátky Hana Přesličková, Tyršova 665, 394 64 Počátky      

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)  

Podpisový arch k petici Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice za fungování dětského hřiště v Sídlišti v Počátkách.. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.  

Za petiční výbor: Lucie Bulíčková, Sídliště 577, 394 64 Počátky


Lucie Bulíčková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lucie Bulíčková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook