Petice na podporu komunitního centra KlubArt třináctka - uměním spolu

Třináctka_21.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporuji vznik komunitního centra KlubArt Třináctka – uměním spolu, obecně prospěšné společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s., jehož základem je vybudovat v prostorách objektu Panská 361/13, komunitní a integrační centrum, které bude sloužit v souladu s potřebami místních obyvatel ke vzdělávacím akcím (workshopy, přednášky, výukové kurzy a semináře), kulturním akcím (galerie, výstavy, audiovizuální produkce, autorské čtení, divadlo) a jako centrum propojení resocializačních aktivit (teatro-terapie pro mentálně postižené,  integrace mládeže opouštějící Dětské domovy do činnosti uměleckého klubu, sociálně aktivizační aktivity pro seniory), stejně jako k uměleckým aktivitám, jimž dosud chybí v centru Brna adekvátní prostor,  

a rád/a bych vyjádřil/a svůj kladný postoj ke vzniku takového projektu a současně vyjádřil/a podporu tomuto projektu a svoji ochotu dobrovolnického zapojení do aktivit vzniklého komunitního centra, neboť se ztotožňuji s cíli projektu, kdy participace uměleckých osobností, občanů a neziskových, stejně jako soukromých subjektů na realizaci komunitního centra umožní komplexní zapojení širokého spektra aktérů, které povede k vytváření nových možností využití historického prostoru v srdci centra druhého největšího města České republiky.  

Navržené komunitní centrum napomůže dobré správě města Brna účinně řešit problematiku jednoho z objektů v areálu Staré radnice s historickou a architektonickou hodnotou, zpřístupnit ho veřejnosti a rovněž dát příležitost veřejně prospěšnému projektu, jehož obdoba v současné době velmi dobře funguje také v jiných větších městech v ČR (Praha, Plzeň, Ostrava) a zcela běžně ve většině evropských městech.   Partnerská spolupráce neziskových organizací, uměleckých osobností a občanů, městské správy a komerčních subjektů ve vytváření komunitních center přináší i ekonomicky atraktivní a zároveň sociálně a kulturně přínosnou cestu ke zkvalitnění městského prostředí pro místní obyvatele, včetně integračního efektu pro znevýhodněné skupiny obyvatel (v tomto případě mentálně postižení, mládež z dětských domovů, senioři aj.).  

V Brně 15.9. 2017 

 


Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s. - Jiřina Nehybová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.
Facebook