Petice pro znovupřijetí RNDr. Ivo Štěpánka na ZČU

My, níže podepsaní protestujeme proti propuštění RNDr. Ivo Štěpánka a usilujeme o jeho znovupřijetí na Katedru materiálů a strojírenské metalurgie Západočeské univerzity v Plzni. Jsme toho názoru, že je velkým přínosem pro akademickou obec naší univerzity. Vážíme si ho nejen v pozici vyučujícího, ale i jako blízkého člověka, na kterého se můžeme v době studia obrátit s libovolným tématem. Chtěli bychom, aby se RNDr. Ivo Štěpánek vrátil do pozice učitele předmětů, týkajících se materiálového inženýrství. Věříme, že jeho působení v těchto předmětech a jím vedené dobrovolné konzultace zvedají zájem a nadšení studentů pro Katedru materiálů a strojírenské metalurgie.


Ondřej Bortlík    Kontaktujte autora petice


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Zkontrolujte doručenou poštu (i složku s nevyžádanou poštou)
Facebook