Petice proti nesmyslnému zabírání zemědělské půdy - půda je dar, neztraťme ani ar!

Půda je dar, neztraťme ani ar!

Vážení členové zastupitelstva Olomouckého kraje

My, níže podepsání občané, nesouhlasíme s dalším zastavováním nejkvalitnější zemědělské půdy v ČR a zásadně nesouhlasíme se záměrem budování další průmyslové zóny v lokalitě Hněvotín o které se nyní jedná v rámci zastupitelstva Olomouckého kraje. Tento záměr má být schválen aktualizací Zásad územního rozvoje kraje, které jsou nyní připravovány k projednání a má být takto zabráno dalších 44 ha nejkvalitnější půdy, kterou vůbec naše vlast má.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu jasně říká, že třídy ochrany půdy 1 a 2 bonity nelze vyjímat ze zemědělského půdního fondu, pokud daný záměr není ve veřejném zájmu dle zákona č. 184/2016 Sb. Za veřejný zájem zákon považuje stavbu, kterou nelze realizovat v jiné lokalitě a musí být umístěna na těchto půdách, což není případ těchto průmyslových zón!

Aplikace www.limitypudy.vumop.cz, která je otevřená široké veřejnosti jasně ukazuje, že je v Olomouckém kraji, ale i v jiných lokalitách ČR dostatek nevyužitých ploch stávajících průmyslových zón a brownfieldů a investoři a stát by měli preferovat využití právě těchto ploch před zabíráním další a další půdy.
S takovýmto postupem zásadně nesouhlasíme a žádáme kompetentní orgány, především zastupitelstvo Olomouckého kraje, aby důsledně hájily zájmy České republiky a jejich občanů a dělaly maximum pro ochranu zemědělské půdy pro budoucí generace!

 

Děkuji za Váš podpis, půda je dar, neztraťme ani ar!


Ing. Marian Jurečka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook