Petice za okamžité řešení krizové bezpečnostní situace ve městě Plzeň

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

                                                       PETICE                                              

"Za okamžité řešení krizové bezpečnostní situace ve městě Plzeň"  

Vážení představitelé města Plzně,   

vzhledem k neustále se opakujícím trestným a násilným činům, páchaných ve městě Plzeň, žádáme příslušné orgány, aby se touto situací začaly v nezbytně krátkém časovém horizontu efektivním způsobem zabývat.   

Bezpečí obyvatel je jednou z hlavních priorit suverénních a demokratických států, jakož i jejich funkčně samosprávných celků, jako jsou města a kraje. Aktuální situace ovšem nesvědčí o tom, že by vedení města Plzně podnikalo aktivní kroky ke zlepšení tohoto stavu.   

Vzhledem k tomu, že je trestná činnost páchána také cizinci, pracujícími na základě intervence pracovních agentur, dalším krokem by také měla být omezení a kontrola, či případné zamezení takovéto činnosti pracovních agentur ve zvýšené míře, která může přispívat markantnímu zhoršení bezpečnostní situace.   

My, níže podepsaní, s aktuální bezpečnostní situací aktivně nesouhlasíme, a žádáme urgentní a okamžité řešení, aby se občané města Plzně opět cítili bezpečně. A to v následujících bodech:   

1. Vytvoření strategického plánu pro posílení hlídek městské policie, zvláště v rizikové dny a na rizikových místech, kde se případní pachatelé mohou ve zvýšené míře pohybovat. (centrum města, Americká apod.) 

1a) Vypracování analýzy a statistiky částí města s nejvyšší kriminalitou se srovnámím četnosti nasazení městské policie, a dle výsledků adekvátní navýšení hlídkujících příslušníků MPPlzeň. 

1b) Vypracování a nástin koordinace a spolupráce v rámci případného strategického plánu mezi městem Plzeň a státní policií České republiky. 

2. Opakované kontroly činnosti pracovních agentur, jakož i pracovníků, které zaměstnávají. Odpovědnost pracovních agentur ve formě finančního postihu za protiprávní jednání jejich zaměstnanců.

 

Mgr. Vojtěch Kadlec 


Vojtěch Kadlec    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Vojtěch Kadlec, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook