PETICE ZA PŘEVOD STÁTNÍCH POZEMKŮ VODNÍ NÁDRŽE V HORNÍ VSI DO VLASTNICTVÍ MĚSTA FRYŠTÁKU

Vážení zastupitelé,
aktuálně probíhá veřejná nabídka nemovitých věcí, parcel č. 912/2, 912/3, 913/1, 913/3, o celkové výměře 20.511 m2, v katastrálním území Horní Ves, obce Fryšták, pozemků k provozu Vodní nádrže Horní Ves, které jsou aktuálně jako vlastnictví státu nabízeny oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb. k vydání, dle informací Státního pozemkového úřadu o nabídce majetku, zveřejněné na Úřední desce města Fryštáku dne 19.4.2018.
Domníváme se, že by město Fryšták mělo podat Státnímu pozemkovému úřadu žádost o bezúplatný převod shora specifikovaného majetku do vlastnictví obce - dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, nebo jiným účinným způsobem zajistit řádnou péči o tento majetek. Jedná se o sportovně relaxační prostor, využívaný občany města, vymezený příslušným územním plánem, a o vodní dílo. Považujeme za nežádoucí riziko vydání takových pozemků do rukou soukromé osoby v režimu zákona 229/1991 Sb., která není do budoucna vázána principy obecní samosprávy, ani není správním posouzením ověřena její schopnost pečovat o majetek s hydrologickou funkcí, funkcí požární nádrže, funkcí náhradního zdroje užitkové vody pro zemědělské družstvo Fryšták.
Vážení zastupitelé, žádáme Vás, abyste se zasadili o to, aby byly pozemky vodní nádrže v Horní Vsi, ve vlastnictví státu, převedeny do vlastnictví a řádné péče města Fryštáku, což potvrzujeme níže svým podpisem.

Petiční výbor zastupuje Mgr. Roman Lauterkranc, Přehradní 223, Fryšták, 763 16    Kontaktujte autora petice

Facebook