NESOUHLAS s umístěním staveb v ulici Lučištníků a Kutvirtova a pokračující IGNORACÍ POTŘEB STÁVAJÍCÍCH OBYVATEL OBLASTI DÍVČÍCH HRADŮ A BRABENCE

Zastupitelstvu pro Prahu 5 Městská část Praha 5 Nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5  

V Praze dne 16.9.2017  

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  

Věc: Nesouhlas s umístěním staveb v ulici Lučištníků a Kutvirtova a pokračující ignorací potřeb stávajících obyvatel oblasti Dívčích Hradů a Kesnerky   My, občané České republiky, obyvatelé Prahy 5, zejména z oblasti Dívčích Hradů a Kesnerky, nesouhlasíme s umístěním staveb v ulici Lučištníků a Kutvirtova a pokračující ignorací našich potřeb v souvislosti s kvalitou podmínek pro bydlení stávajících obyvatel.  

Důvody nesouhlasu:  

1. V lokalitě Dívčích Hradů se aktuálně připravuje stavební řízení pro stavbu „Viladomů“ v ulici Lučištníků, a to na základě prolobovaných a neoprávněných rozhodnutí o změně územního plánu, navýšení koeficientu zastavěnosti a umístění stavby. Podporujeme návrh obyvatel dotčených pozemků na obnovu územního řízení z důvodu nálezu chráněných druhů přímo na pozemcích, kde má výstavba probíhat. Žádáme prověření postupu zastupitelů a úředníků Stavebního úřadu pro Prahu 5, kteří se v minulosti angažovali v prosazení změny územního plánu navýšení koeficientu zastavěnosti a umístění této stavby, kterou sami nazvali jako „výjimečně přípustnou“.  

2. Pod klamným názvem „Sportovně technické zázemí Radlice“ vydal stavební úřad MČ Praha 5 souhlasné územní rozhodnutí o umístění tří bytových domů na pozemcích určených pro sport. Zrušen má být tenisový kurt a část parkoviště sloužící návštěvníkům krytých kurtů. Stavby budou přiléhat k zalesněnému územnímu systému ekologické stability, aniž by byly dodrženy požadované odstupy. Nejsou též dodrženy výškové koeficienty běžné pro stavbu domů v této oblasti. Navržené domy s pěti nadzemními podlažími zcela zastiňují nádherné východní panorama Radlic – zalesněný kopec Brabenčák. Žádáme prověření postupu zastupitelů a úředníků Stavebního úřadu pro Prahu 5, kteří se v minulosti angažovali ve vydání tohoto územního rozhodnutí. A není vůbec v souladu s přijatou strategií proti klimatickým změnám.  

3. Není nám jasné PROČ zastupitelé i Stavební úřad řeší prospěch a maximalizaci zisku developera a vůbec ho nezajímá koncepční řešení podmínek bydlení stávajících obyvatel lokality, ve které chybí základní občanská vybavenost jako je například obchod, služby nebo zařízení pro volný čas dětí i dospělých.  

Děkujeme  

Za petiční výbor: Veronika Strouhalová, Nad Konvářkou 8, Praha 5 Filip Sodomka, K Závěrce 15, Praha 5 Prokop Závada, Na Pěkné vyhlídce 1, Praha 6 Jan Zubatý, Nad Konvářkou 15, Praha 5 Doris Polívková, Výmolova 2 a, Praha 5  

Za petiční výbor jsou oprávněni jednat všichni členové výboru  samostatně  


Sdružení nezávislých občanů Prahy 5    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.
Facebook