Veřejné vyjádření z České republiky k oběti pana Piotra Szczesneho

Vážení polští přátelé,

s hlubokým zármutkem a velkým pohnutím jsme přijali zprávu o sebeobětování pana Piotra Szczesneho ve Varšavě dne  19.10.2017 a rovněž tak o jeho smrti. Chceme vyjádřit naší nejhlubší soustrast jeho rodině a přátelům a stejně tak polskému národu, který přišel o tak skvělého člověka.

S těžkým srdcem jsme si přečetli jeho dopis, který po sobě zanechal. Dopis, který napsal moudrý a jasně uvažující člověk, kterému leželo na srdci blaho jeho země.  Tento dopis se nás hluboce dotkl, protože my Češi mu rozumíme. Píše o věcech, které částečně známe, částečně víme, že nás čekají a částečně si dovedeme představit, že se stanou. Díky jeho dopisu jsme si uvědomili, jaká budoucnost se pro nás chystá a jak nedobrým směrem směřuje nejen vaše země, ale i ta naše. Jak jistě víte, tak i my máme s těmito akty zoufalého vzdoru a snah o probuzení národa, která se smiřuje se ztrátou svobody zkušenosti. My si troufáme přirovnat pana Szczensnego k našemu Janu Palachovi, který se obětoval pro naši zemi po okupaci v roce 1968, k jeho následovníku Janu Zajícovi, k Ryszardu Siwiecovi, který tento akt vykonal v Polsku na podporu naší země a k panu Vasylu Makuchovi, který tento zoufalý čin vykonal rovněž v roce 1968 kvůli naší zemi na Ukrajině.

Je tragické, že po padesáti letech se v naší části Evropy opět objevuje situace a atmosféra, která přinutila člověka k takovémuto činu.

Ztrátu pana Szczensnego nemůže nic nahradit. Troufáme si však věřit, že trochu zmírní žal nad jeho odchodem fakt, že tento jeho krok a hlavně důvody, proč to udělal, chápe stále více lidí nejen v Polsku, ale i v sousední České republice. Drazí Poláci, cítíme to stejně. Pan Piotr Szczensny, který sám sebe označoval za obyčejného průměrného člověka, není pro nás bláznem, ale hluboce morálním člověkem, který miloval demokracii a svobodu tak, že pro ně ze zoufalství obětoval svůj život.

Stejně jako se o to snažíte vy, budeme se snažit i my, aby jeho oběť a jeho poselství nebylo zapomenuto, aby už další lidé necítili potřebu konat takovéto činy a aby to, za co se obětoval, tedy demokratický právní stát, vydržel navěky nejen v Polsku, ale i v České republice.

S hlubokou úctou, přátelé Evropané z České republiky

 

text dopisu Petra Szczesneho je zde:

 

http://forum24.cz/hydepark/svobodu-miluji-nade-vse-dopis-moderniho-polskeho-palacha/


Jménem Pulse of Europe Praha Tomasz Peszyński, Otakar van Gemund a Martina Kourouma    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook