Zachraňme údolí Berounky

Ahoj vodáci, přátelé krásné přírody a v neposlední řadě obyvatelé překrásné krajiny kolem řeky Berounky. 

Povodí Vltavy uveřejnilo studii s názvem "Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie retenční nádrže". Odkaz na tuto studii přikládám zde: http://www.pvl.cz/vodohospodarske-informace/ppo-dolni-berounky.

Jedná o vytvoření retenční nádrže, která by měla sloužit v případě povodní pro zadržení vody v případě hrozících povodní. Obrázek o celkové situaci si může udělat každý sám po přečtení výše odkazovaných dokumentů.

Ve skutečnosti se spíše jedná o totální likvidaci údolí Berounky, tak jak ho známe dnes. S krajinou Oty Pavla bychom se mohli definitivně rozloučit. Přišli bychom o kus své historie a spousty chráněných živočichů a rostlin by přišly o svoje životní prostředí. Berounka je zároveň jedna z mála řek, které jsou bez obtíží splavné (a tudíž turisticky zajímavé) po celý rok.

Studie proveditelnosti PVL je v rozporu s definicí suchého poldru. Poldry jsou úložiště vody, jež slouží k protipovodňové ochraně na horním toku řek a potoků, tedy tam, kde povodňová vlna vzniká. Plocha poldru bývá zemědělsky využívána jako travní porost nebo je ponechána jako mokřad. Měly by vznikat tam, kde není zástavba a kde se umožní vodě dostatečný rozliv. Úzké údolí řeky Berounky je pro tento záměr naprosto nevhodné.

O kulturní a přírodní odkaz této části Berounky bychom se měli starat všichni. Ať už tím, že sebereme odhozenou plechovku, když kolem ní jdeme v lese, nebo podepsáním této petice.

Je jen na nás v jakém stavu přenecháme kus něčeho tak krásného a výjimečného budoucím generacím. Proto my, níže podepsaní, zásadně nesouhlasíme s jakoukoliv výstavbou retenční, či jakékoliv jiné nádrže! Chceme zachovat řeku Berounku a její okolí ve stavu v jakém je nyní.  


Michal Urbánek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Michal Urbánek, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook