Záchrana starého sadu na okraji Lanškrouna

Na okraji Lanškrouna, pod skautskou klubovnou, na ulici Králická, chce Město Lanškroun vykácet starý sad, zdravé  jedlé stromy a keře. Vyhladit zeleň, která je ve městě tolik vzácná a udělat stavební pozemky. 

Přidejte se a podpořte tak zachování úkrytu pro zvěř - srny, které každé jaro vyvádí svá mláďata, bažanty, zajíce, veverky,  včely a velké množství ptactva, které hnízdí v keřích.  

Zachování předchází i erozi zemědělské půdy, která by mohla ohrozit obydlenou část města v ulici Kouty.

My, níže podepsaní, požadujeme zachování starého sadu na parcele č. 3351/2 a 3430/5 v katastrálním území Lanškroun. Požadujeme proto, aby Město Lanškroun zabránilo zničení zde se nacházejícího přírodního biotopu, krokům směřujícím k developerskému zneužití tohoto území a naopak učinilo kroky k vymezení tohoto území v územním plánu města Lanškroun jako plocha přírodní, případně plocha zeleně - přírodního charakteru, vymezena jako (lokální) biocentrum.

Každý kus kvalitní přírody musíme chránit.

(Aby se Váš hlas počítal, je potřeba kliknout na odkaz v emailu a potvrdit tak Váš email) 


Bc. Špryncová Pavla    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Bc. Špryncová Pavla, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook