Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 Pořád Název peticeVytvořeno
235 298 Petice proti zřízení kasína v Hlučíně (Ukončeno)
Dne 15.12.2016 byla na Veřejném zasedání zastupitelstva města Hlučín v Kulturním domě schálena "Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o regulaci provozování sázkových her, lotérií a jiných podobných her na území města Hlučína", která je úpravou doposud platící Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o tomtéž. V nové vyhlášce je proti doposud platící navíc povoleno provozování kasína na místě restaurace Star...
2016-12-20
232 232 Výzva děkanovi Fakulty architektury VUT v Brně
Vážený pane děkane,   obracíme se na Vás v souvislosti s událostmi, které se odehrály v posledních dnech. Jsme znepokojeni, že naši fakultu opouští schopní architekti. Obáváme se, že tímto odchodem fakulta ztrácí na rozmanitosti. Jsme přesvědčeni o tom, že by na naší fakultě měla být zachována široká škála názorů na výuku a studenti by měli mít možnost setkat se s různými přístupy k architektonick...
2016-07-11
228 410 Konec medvědích farem
    Po domluvě budou všechny podpisy předány organizaci Animals Asia , která je přidá k dalším petičním akcím z jiných zemí a budou společně předány Čínské vládě.    Požadavky petice:   - cílem petice je požádat Čínskou vládu, aby vydala zákaz chovu medvědů na odběr medvědí žluči  - aby Čínská vláda podporovala syntetické a byliné produkty místo medvědí žluči Petice je určená: Čínské vládě Petiční...
2015-04-15
228 236 Zasypání podjezdu si nepřejeme! (Praha 4, Táborská)
Koncepční studie ulice Táborská/Na Pankráci, kterou vypracoval IPR podle pověření Rady Hlavního města Prahy, předpokládá zasypání podjezdu pod magistrálou a vytvoření nové světelné křižovatky přímo na magistrále. V tomto místě pak budou tramvaje křižovat magistrálu. Zasypání podjezdu si nepřejeme! Přejeme si zachování mimoúrovňového křížení ulic Táborská a 5. května (magistrála). Vytvoření světe...
2016-03-18
225 4 453 Zrušení omezení denní doby lovu
Petice za prodloužení denní doby lovu v letních měsících na mimopstruhových revírech (tzn. v měsíci květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 00 do 24 hodin.) a zavedení horní míry kapra na 70 cm.  ...
2013-08-23
225 225 Nemocnice Frýdlant
  Otevřená podpora zastupitelům Frýdlantu Oceňuji trpělivou snahu zastupitelů i vedení města Frýdlant dojít k rozumné dohodě a vyjednat co nejlepší podmínky provozu místní nemocnice.  Mám však za to, že všechny možné cesty byly již vyčerpány. Euroclinicum se nechová jako spolehlivý partner a dle zkušeností z roku 2015 neumí a ani nechce zajistit potřebnou zdravotní péči pro výběžek. Podrobně je ar...
2016-02-11
225 226 PETICE PROTI TECHNOPÁRTY
Určeno komu: Starostům, radám a zastupitelstvím měst a obcí územně náležejících do okresu Praha – východ   My, níže podepsaní, si nepřejeme žádné technopárty a akce obdobného charakteru v obvodech (katastrálních územích) výše uvedených měst a obcí (tedy ani technopárty ve významně menším rozsahu než je níže zmíněná technopárty) a žádáme orgány výše uvedených měst a obcí v regionu Praha východ, ab...
2016-06-22
220 220 Petice proti kácení v Malšovicích, Hradec Králové (Ukončeno)
Městské lesy Hradec Králové a.s. Přemyslova 219 500 08 Nový Hradec Králové   V Hradci Králové dne 2.10.2016 Petice podle zákona 85/1990 Sb. O právu petičním   PETICE PROTI KÁCENÍ V MALŠOVICÍCH, HRADEC KRÁLOVÉ         My, níže podepsaní občané, zásadně nesouhlasíme se záměrem kácení všech lesníky označených stromů na okraji lesa v ul.Emy Destinnové.       Červeně bylo označeno 25 stromů - z toho po...
2016-10-04
218 219 Start Referenda o vystoupení z EU
Start Referenda o vystoupení z EU Tato petice je vytvořena kvůli tomu aby naše nechopná vláda konečně odstartovala referendum o vystoupení z té největší kraviny na světě a to EU. Chceme aby vláda nechala rozhodnout občany o tom zda vystoupí jejich země (ČR) z EU. Přece jen když vystoupíme mnohem se nám uleví, nikdo nám nebude říkat jak se má jmenovat tvaroch nebo jak velké má být rajče. Ano být v...
2016-06-26
218 237 PORODNÍ DOMY V ČESKÉ REPUBLICE
Podpořte rozumnou věc,která je určena za boj proti úmrtí dětí a jiným katastrofám. Přeji si,aby se děti narodili pouze za pomoci Porodní asistentky nebo Duly, až se jim bude chtít, bez léků a jiných lékařských zásahů, v psychické pohodě nastávající maminky i miminka a hlavně v bezpečném prostředí připomínajícím domov......
2016-09-02
214 214 Nejsme jako oni !
Milí spoluobčané. Vy, kteří se stydíte před vyspělou Evropou a světem, za prohlášení čtyř ústavních činitelů směrem k Čínské lidové republice, Vy, kteří cítíte potřebu se vymezit vůči tomuto servilnímu aktu, Vy, kteří jste  čestní a hrdí na svou svobodnou zemi a hlavu máte neskloněnou, Vy, kteří chápete, jak krásná, ale i drahá je svoboda, vyjádřete své mínění a postoj podpisem a plnou vahou své i...
2016-10-28
203 203 PROTESTUJÍCÍ UMĚLCI, BĚŽTE STÁVKOVAT NAVŽDY!
My, níže podepsaní, vyzýváme naše „čacké” kulturní pracovníky v čele s herci a herečkami, chystajícími se stávkovat, aby přešli od slov k činům a vyhlásili okamžitou a zcela neomezenou, nejlépe nikdy nekončící stávku. K neodlučné součinnosti s hereckými sbory vyzýváme rovněž vedení a redaktory České televize, i je prosíme o neprodlené započetí nejlépe navždy trvající stávky. Mnozí z nich jistě nad...
2016-10-29
197 211 Proti zákazům vstupu do lesa.
Petice pro zákazům vstupu do lesa. Myslivci si chtějí chránit svůj les a tak chtějí zakázat vstupy do lesa. To se samozřejmě návštěvníkům nemůže líbit. Nelíbí se to mě, rodině, houbařům, školám a lidem v okolí. Volných 30.000,- Kč za osobu doopravdy nemám. Ať jsou volné obecní lesy a myslivci si ty svoje nechají. Česká lesní správa (ČLS) je další nefungující subjekt!...
2016-03-29
197 197 Petice za odvolání ministra Hermana
Petice za odvolání ministra Hermana za jeho výroky při návštěvě sudetských němců, pan ministr se snaží překrucovat české dějiny....
2016-05-16
196 3 693 podporujeme prezidenta Zemana
podporujeme prezidenta proti štváčům a peticím,na jeho odstoupení....
2014-11-03
195 195 Petice za znovu vrácení mobilní kavárny na svá tradiční místa
My, níže podepsaní občané často pobývající v Pardubicích, prostřednictvím této petice žádáme, aby obě mobilní kavárny provozovatele Matěje Machače, narozeného 30. října 1989, pod všeobecně známým názvem Doppie Coffee mohly být provozovány každodenně a co nejdříve na svých tradičních místech. A to na Masarykově náměstí před budovou ČSOB pojišťovny a na náměstí Republiky u Zelené brány vedle podchod...
2016-02-04
193 877 Zavedení ostrahy státní hranice České republiky
Premiér ČR Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 PRAHA 1 „Zavedení ostrahy státní hranice České republiky“ Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Petiční výbor zastupuje Martin Mařák, Bedřicha Václavka 1018/1 Ostrava - Bělský les 700 30   My níže podepsaní občané České republiky žádáme zavedení ostrahy státní hranice České republiky a to i za cenu vystavění hraničn...
2015-07-20
189 191 Petice za odvolání primátorky Adriany Krnáčové
Z důvodu ostudného vystupování a reprezentace Hl. m. Prahy, vyhlašujeme petici za odvolání primátorky Adriany Krnáčové. Od začátku svého působení ve funkci primátorky, neustále svým jednáním a chováním poškozuje zájmy Pražanů, samotné Hl. m. Prahu i celou Českou republiku. Budoucnost pro Prahu....
2016-02-26
183 843 Petice prez. Zemanovi, aby rozpustil vládu, ohrožuje nás islám.
Petice prezidentovi Zemanovi, aby rozpustil vládu, protože ohrožuje existenci našeho národa, naší kultury, našich tradic, pocitu bezpečí, vyvolává strach, potencionální budoucí teror, ohrožení budoucích generací a přežití národa jako takového. Zároveň vyzýváme policii a ozbrojené složky, aby podpořili prezidenta v jeho snaze uchránit náš národ před genocidou, která již mohla nastat během ukrajinsk...
2015-11-19
177 177 Parkovací místa v Orlové V. etapa
Milí občané Orlové, zvláště ti, kteří ví, jak těžké je to s pakováním na V. etapě hlavně večer. Městu je jedno, že není kde parkovat, ale lidem to jedno není. Koho by bavilo dostávat věčně botičku na auto od policie. Pokud se s tím nebude nic dělat, tak to bude pořád stejné. Sepíšeme petici, kterou pak odneseme na MÚ. Vždyť to takhle dál nejde....
2016-03-13
177 177 Apel na premiéra ČR (Ukončeno)
Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka, Předseda vlády České republiky Úřad vlády ČR nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1     30. 04. 2016   Vážený pane premiére,  jistě je Vám známa existence internetových stránek White Media, které kromě všeobecně nenávistného obsahu a osobní či pracovní korespondence některých veřejně známých osob zveřejňují i seznamy lidí, které je (cituji z webu) „jako nebezpe...
2016-03-30
177 177 Otevřená výzva Soni Javůrkové
V Ostravě, 28.4.2016     Vážená paní ředitelko Javůrková, My, níže podepsaní bývalí i současní studenti hudebně dramatického oddělení Janáčkovy konzervatoře s podporou českých herců a ostatních divadelníků a pedagogů, bychom Vás rádi vyzvali k přehodnocení Vašeho rozhodnutí, ukončit s koncem letošního školního roku spolupráci s Mgr. Evou Polzerovou. Jsme přesvědčeni, že Eva Polzerová je zásadní pe...
2016-04-28
175 203 Zákaz cirkusu v Ivančicích
Vážený pane starosto, Rádi bych se na Vás obrátili s prosbou do budoucna zakázat cirkus v našem městě Ivančice. Je to podíváná na úkor ubohých zvířat, podporujeme-li cirkusy, podporujeme kruté zacházení a týrání zvířat. Spousta zemí, měst a obcí už cirkus zakázalo, pochopili, že je to krutost, a nechtějí tyto lidi, kteří se obohacují na bolesti zvířat, podporovat. O cirkus ve městě není zájem. ...
2016-11-16
174 914 Svátek Vděku
Prosím o podpisy na podporu vyhlášení dne 7.3. svátkem VDĚKU! Vděku za Božský dar prolnutí bytostné lásky. Je to tedy svátek nejhlubšího vztahu, kterým jste duchovně prorostlí se svým partnerem skrz naskrz, aniž si toho jste vědomi nebo o němž nepotřebujete mluvit, a na jehož skutečnou velikost přijdete většinou teprve, až když o něj už nikdy nemůžete přijít. Svátek Vděku za bytostnou lásku spočív...
2014-03-06
170 170 ZRUŠENÍ A.MERICKÉ A.MBASÁDY V PRAZE
TÍMTO ŽÁDÁME V.LÁDU Č.R O ZRUŠENÍ A.MERICKÉ A.MBASÁDY V PRAZE!!!     =   V R. 1989 NEBYLA ŽÁDNÁ SAMETOVÁ REVOLUCE, ALE PLÁNOVANÝ PŘEVRAT ZÁPADU (USA), DÍKY ZRÁDCŮM V KSČM A ZRÁDCI V. HAVLOVI!!! níže   - PO CELÉM SVĚTĚ VYVOLÁVÁ JEN ZLO A VÁLKY A SKRÝVÁ SE ZA HUMATÁRNÍ POMOC, LIDSKÁ PRÁVA A MÍR! - S.pojené s.táty jsou největším zlem, jakému svět kdy čelil. To nenapsal nikdo z Moskvy, ale veterán z B...
2016-04-19
169 28 926 Petice proti přejmenování letiště Ruzyně na letiště V. Havla.
Nesouhlasím s přejmenováním letiště Praha-Ruzyně na letiště Václava Havla, a to nejméně do té doby, než se skutečně objektivně posoudí role Václava Havla jako občana před rokem 1989, a poté jako  prezidenta Československé a později České republiky po roce 1989. Požaduji, aby tuto historickou analýzu mohli nezávisle vypracovat  historici, kteří se touto problematikou zabývají a měli na ní dostatečn...
2011-12-25
168 503 Plzeň-Zadní Skvrňany KOUPALIŠTĚ
Touto peticí chceme upozornit na to, že koupaliště/plovárna nám v Plzni 3, v části ZADNÍ SKVRŇANY velmi chybí :( .Nebaví nás plahočit se přes celé město, nebo za město, celé léto za osvěžením v parných dnech.FB skupina- https://www.facebook.com/groups/1455279468115529/...
2015-05-27
168 172 PETICE PROTI UMÍSTĚNÍ RUSKÉHO KOLA NA SMÍCHOVĚ
    dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a žádosti dle § 7 písmeno c) a § 9 zákona č. 131 / 2000 Sb. o hlavním městě Praze   My, níže podepsaní občané a občanky zcela odmítáme projekt Prague Wheel, tedy projekt výstavby vyhlídkového kola a dalších připojených komerčních atrakcí a služeb v lokalitě Hořejší nábřeží (parc. č. 554/3, 554/4, 554/6, 554/7,...
2016-07-29
166 180 CZEXIT – jak zabránit imigraci, škodám, válce - www.CzexitCzexit.cz
Po Brexitu přijdou snahy zmírnit imigrační politiku EU a ČR, ale to bude jen dočasné. Jejich plán je jasný. My ale cizí nenávistnou kulturu a další ničení našeho národa nechceme! I když dá vláda po Brexitu na chvíli pokoj, v budoucnu opět začne, a to s Afričany. Jsme jen pro kvalitní imigraci schopných odborníků, u kterých bude zaručeno, že nebudou bezpečnostním rizikem pro náš stát a národ.   Pod...
2016-06-25
161 439 Občanská výzva pro Karla Schwarzenberga, aby přijal uprchlíky na svém panství na Orliku
Vážený pane Schwarzenbergu, my níže podepsaní apelujeme na Váš smysl pro humanitu, proklamovaný v řadě Vašich vyjádření v médiích a vyzýváme Vás, abyste přijímal uprchlíky na Vašich panstvích v jižních Čechách....
2015-06-28
161 161 Petice proti novele zákona o zákazu použití chemikálií na školách
My, studenti Gymnázia Na Vítězné pláni, rodiče, ale i další, žádáme, aby byla přezkoumána novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví, (konkrétně §44a), aby bylo studentům odborných škol a gymnazií i nadále umožněno pod odborným dozorem pracovat s některými chemikáliemi (líh, slabé kyseliny), protože:   1. Studenti se pro svá další studia či budoucí povolání potřebují v praxi seznámit s chemikáli...
2016-01-04
161 181 Petice za odvolání Mgr. Petra Poláka
Jménem spolku Ateisté ČR vyjadřujeme nejhlubší znepokojení nad výroky Mgr. Petra Poláka vedoucího oddělení rovného zacházení kanceláře ombudsmana, které pronesl ve středu 2. 11. 2016 v pořadu České televize Hyde Park: Náboženské symboly v sekulární společnosti. Jeho vyjádření jsou v rozporu s principem rovnosti, který je jedním ze základních principů lidských práv. Ve svých odpovědích také určuje...
2016-11-30
159 160 Petice za čisté, příjemné procházky a bezpečné hraní na Hrázi
Ahojte Zábřežáci i ostatní občané, co do Zábřeha čas od času zavítáte. Jelikož se hromadí stížnosti a nepříjemné zkušenosti při návštěvě našeho hříště na Oborníku a přilehlého okolí rybníků, začali jsme sepisovat tuto petici. Těšíte se na volné odpoledne či víkend se svými ratolestmi, domácími mazlíčky, že se vydáte na procházku přes hráz s mezizastávkou na hřišti. A tam místo krásného prostředí v...
2016-09-14
159 159 17.LISTOPAD 2016 - CHCEME MEGA DEMONSTRACI - LETENSKÁ PLÁŇ -
Vážení občané České a Slovenské republiky. Také by jste si přáli už konečně jednotnou, jedinou demonstraci ?! Aby to už konečně mělo ten kýžený efekt !! Aby jsme ty co rozkrádají naši zem donutili k demisi !!! Máte to samé přání ?! Tak si prosím uvědomte, že všichni ti politici, lídři jednotlivých stran a uskupení, co jsou v opozici a tedy proti současné vládě ... JSOU TU PRO NÁS !!! A ne my pro n...
2016-10-21
156 1 966 Uvalení spotřební daně na petardy, dělobuchy a další pyrotechniku
My, níže podepsaní, nesouhlasíme s chováním některým občanů a jejich manipulací s ohňostroji vůči svému okolí Petardy a podobná zábavná pyrotechnika mohou ohrožovat zvířata, děti i starší lidi. Tímto chceme omezit a korigovat zacházení s výše uvedeným zbožím.  Důvody:  1) Petardy jsou nebezpečná zábava pro děti, dospělé i zvířata. 2) Obsahují toxické a zdraví nebezpečné látky (dioxiny). 3) Jsou h...
2014-12-30
156 156 Petice proti odvolání starostky obce Včelná
PETICE   dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   proti odvolání starostky obce Ing. Jarmily Mandžukové a nerespektování výsledků demokratických voleb do zastupitelstva obce Včelná ( volební okrsek č. 545228 )             My, níže podepsaní, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s odvoláním Ing. Jarmily Mandžukové z funkce starostky obce.             Dne 23. k...
2016-06-13
153 153 Petice proti Nové tarifní struktuře pro DISTRIBUCI ELEKTŘINY (Ukončeno)
Nesouhlasím s návrhem "Nové tarifní struktury pro distribuci elektřiny", kterou zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ).  Tento návrh značně znevýhodňuje většinu domácností, poškozuje všechny, co se snaží s elektrickou energií šetřit a naopak zvýhodňuje odběratele, kteří elektřinou plýtvají. Tím je návrh i značně neekologický. Platit se má za odebranou elektřinu a ne podle velikosti jističe, kt...
2016-02-18
148 485 Petice za zrušení koncesionářských poplatků
Jelikož Česká televize dlouhodobě neplní svou funkci, upřednostňuje názor menšiny, její programy pro děti jsou často s podprahovou informací o tom, co je dle ČT dobré, odmítáme nadála platit koncesionářský poplatek, který je určen zejména pro rozvoj veřejné služby.  Odmítáme se nadále podílet na vymývání mozků a zjišťování důležitých informací v zahraničních médiích. Jelikož je tento poplatek stan...
2016-02-12
143 143 Petice proti umístnění Rákosníčkova hřiště na ul.Jirásková
Zastupitelé města Vsetín-zamyslete se nad umístěním Rákosníčkova hřiště! My občané města Vsetin a přilehlých obci si nepřejeme aby bylo hřiště na ul. Jirásková!!! Je spoustu jinych mist k blízkosti centra a ne aby to bylo v takove lokalite kde se nachazi spousta romskych spoluobcanu a my bili abychom se tam báli jít! Za všechny spoluobčany Miroslav Hříbek...
2016-04-13
138 146 Petice na podporu Patrika a Miloslava Ryšánkových
Kdy bude souzen zločinec v taláru soudce KS Brno Mgr. Tomáš Kurfiřt ?! Jsem sestra a dcera obžalovaných a chtěla bych tímto dopisem dát najevo, jak neskutečně si vážím toho, že jsem měla to štěstí a stala se členem tak báječné rodiny, za kterou nikdy nepřestanu bojovat. Pro lidi, kteří mou rodinu znají, tímto mým vyjádřením s největší pravděpodobností nebudou nikterak překvapeni. A lidem, kteří ná...
2016-08-08
137 2 472 Nevím
Petice za vznik politické strany "Nevím" Zklamáni vývojem, vyjadřujeme podporu vzniku strany "Nevím".  ...
2015-09-18
137 317 Vypsání referenda o vystoupení České republiky z EU
Všichni víme, že právní váhu má pouze petice v "papírové" podobě. Proto si v ideálním případě stáhněte naší petici, vytiskněte ji, podepište (případně získejte i pár podpisů od svých přátel) a vyplněný petiční arch odešlete na adresu: Jindřich Pilc, Benešova 219, 411 12  Čížkovice. Jasný a silný vzkaz, který chceme předat našim politikům, nám ale může umožnit předat i petice elektronická. Proto, p...
2015-09-24
136 345 Amazon a kamionová doprava do Prahy nepatří!
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním   "Amazon a kamionová doprava do Prahy nepatří!"   Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana PSČ 118 01   a Zastupitelstvo hlavního města Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1   V Praze, dne 21. 12. 2015 Vážený pane předsedo vlády, vážení zastupit...
2015-12-22
135 135 Petice pro rozdělení OHS Turnov na dvě samostatné školy
Tato petice je určena bývalým, současným i budoucím studentům a jejich zákonným zástupcům školy Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, kteří jsou pro rozdělení škol na dvě samostatně fungující školy. Podpořte rozdělení svými podpisy níže....
2016-08-16
134 1 553 Petícia za vystúpenie Slovenska z NATO a EU
Je nacase povedat dost clenstvu v zlocineckej organizacii NATO a EU likvidujucu krok za krokom nase krasne Slovensko. Prosim, podpiste peticiu a spolocnymi silami zachranme Slovensko! Dakujem za kazdy podpis, s uctou Viliam Chomo...
2012-08-19
134 505 Petice PROTI PODSTOUPENÍ ČESKÉHO ÚZEMÍ POLSKU!
Jsme PROTI PODSTOUPENÍ ČESKÉHO ÚZEMÍ POLSKU. Vláda rozhodla, že 368 hektarů ČESKÉ ZEMĚ bude PŘIPOJENO K POLSKU! REÁLNĚ SE TEDY BUDOU PŘEPISOVAT HRANICE NAŠÍ ZEMĚ.   PODPISEM PETICE SE TEDY STAVÍTE PROTI PŘIPOJENÍ ČESKÉ ZEMĚ K POLSKU.   VLÁDA OPĚT ZRADILA NÁROD! VLÁDA před pár dny rozhodla o podstoupení dalších 52 hektarů ČESKÉ ZEMĚ POLSKU! Polsko se již otrkalo a zapomnělo na to, že se v roce 19...
2015-12-20
131 134 Petice za záchranu HC Slovanu Ústí nad Labem
MY,NÍŽE PODEPSANÍ FANOUŠCI SLOVANU ÚSTÍ NAD LABEM. SVÝM PODPISEM POD TOUTO PETICÍ UKAZUJEME ŽE NÁM NENÍ LHOSTEJNÁ TATO SITUACE. DÁLE TOUTO PETICÍ ŽÁDÁME VEDENÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ABY TENTO PROBLÉM VYŘEŠILI CO NEJRYCHLEJI. MY MÁME ZÁJEM O TO ABY SLOVAN POKRAČOVAL. VY VE VEDENÍ MĚSTA,UKAŽTE NÁM ŽE CHCETE PODPOŘIT HOKEJ.ŽÁDÁME VEDENÍ MĚSTA ABY SLOVANU UDĚLILO ŘÁDNOU DOTACI V HODNOTĚ 5 MILIONŮ KORUN...
2016-12-25
130 130 Trestní oznámení na Adama B. Bartoše
Prosím všechny normálně uvažující lidi, aby podali trestní oznámení na rasistu, fašistu a nebezpečného člověka Adama B. Bartoše, který veřejně podporuje neonacismus a nesnášenlivost ve společnosti vůči všem odlišným menšinám. Vyhrožuje všem, kteří nesdílí jeho radikální nacistické praktiky a hesla. Chce postavit koncentrační tábory, zesměšňuje oběti nacistických vražd a hanobí jejich památky. Hano...
2016-03-08
129 131 Rozdělení ČSFR v roce 1992 je BEZ REFERENDA neplatné!!!
  Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:ČL. 1 (1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky. (2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky...
2016-03-10
128 128 Madona na Moravu!
My níže posepsaní vyzýváme Národní galerii v Praze, státní instituci ČR, aby přestala pohrdat právním řádem a okamžitě a bezpodmínečně na základě pravomocného soudního rozhodnutí vrátila zpět do Brna ukradenou Madonu z Veveří, unikátní gotický obraz moravské provenience. Zároveň vyzýváme pražské muzejní a galerijní instituce, aby vrátily na Moravu i ostatní památky, aby mohly být vystavovány v mís...
2016-02-18
Facebook