Prohlášení občanů ČR k návrhu NS omezit přístup do archivů


Nepřihlášený uživatel

#26

2014-06-07 16:40

Kdo si zachoval charakter, čest a morálku, nemá čeho se bát.

Nepřihlášený uživatel

#27

2014-06-07 16:40

Podobnou změnou zákona bychom se dostali jenom tam, kde jsme už jednou byli. Je zoufalé, jak daleko za 25 let pokročila nová neobolševická "normalisace".

Nepřihlášený uživatel

#28

2014-06-07 16:48

Totalitu, ať už je jakákoli, je třeba potírat, otevřeně o ní hovořit a to je možné pouze v případě, že o ní víme co nejvíce. Omezení přístupu k archívům je krok lidí, kteří z totality těžili a pro ni pracovali.

Nepřihlášený uživatel

#29

2014-06-07 16:50

Komunistický režim ovlivnil celý můj život,nesměla jsem studovat,celá má rodina byla pod stálou kontrolou STB,v práci jsem byla vždy tzv.na indexu.Svatý Václave oroduj za nás, ať se doba nikdy nevrátí.
Přezdívka

#30 Re: Re: Citlivé osobní údaje vs. archivní lhůta

2014-06-07 16:56

#15: - Re: Citlivé osobní údaje vs. archivní lhůta

Zákon takový pojem používá - http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499#p37-3

Je ale pravda, že podle odkazu se tím ovšem míní citlivé údaje - http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101#f2017751

 


Nepřihlášený uživatel

#31

2014-06-07 17:22

Chtít uzavřít archívy může jen komunista , nebo STBák , což signalizuje jací lidé v soudnictví pracují. Žádné překvapení. Nezavřeme i archívy s dokumenty o třeba Karlu IV?

Nepřihlášený uživatel

#32

2014-06-07 17:31

Návrh, aby s nahlédnutím do svazku musela souhlasit konkrétní osoba, je velice nebezpečný. Směřuje k tomu, aby se další generace již neměla možnost sse dovědět o minulosti. Směřuje to též k možnosti, aby se komunisti opět dostali znovu k moci a to za žádnou cenu nesmíme dopustit.
Bedřich Karel

#33

2014-06-07 17:35

Ničit poslední zbytky beztak nedomrlé české demokracie je třeba po krůčcích. Jedním z nich je právě Ústavním soudem navrhovaná změna zákona. Tím předešlým bylo dodnes pilně praktikované soudní vyřazování jmen lidí, kteří se údajně "neoprávněně" ocitli v registrech StB. Je to stejné, jakoby se škrtaly celé úseky dějin jenom proto, že se někomu nehodí do krámu. Brzy se můžeme dočkat konstatování, že žádná StB nebyla, ani udavači, natož komunisté a jejich zločiny. Epocha od roku 1945-1989 byla jenom takovou malou legráckou...
G. R.

#34 Re: Citlivé osobní údaje vs. archivní lhůta

2014-06-07 17:42

#9: zoufalý badatel - Citlivé osobní údaje vs. archivní lhůta

Údaje jako adresy a data sice zjištěny budou, ale pouze pro vnitřní úřední potřebu archivu, zákon neumožňuje je komukoliv předávat, ne-li zveřejňovat. Zákon archivářům výslovně zakazuje sdělovat údaje, ke kterým se dostali v rámci výkonu povolání (§14).

A samozřejmě, pokud uvedená osoba souhlas nedá. Nic se zpřístupňovat nebude. Takže bude-li chtít archivář spis zatajit, řekne, že spisem prochází někdo, kdo s jeho zpřístupněním nesouhlasí a sbohem. Možnost ověřit si, že lže, je stejná jako dosud. Fakt je, že nevím, proč by to jakýkoliv archivář děla. Zvlášť podle písmene d, když může nahlížení odepřít podle a) fyzický stav archiválie to neumožňuje (tj. přijde mu odrbanější než jiné), nebo b) archiválie není zpracovaná.

Popravdě řečeno, dle § 38, odst. 1d stačí, když procházející osoba nedá výslovný souhlas, tedy v případě, že dotyčný na výzvu archivu nereaguje, materiál se zpřístupnit nesmí.

Můžete mi oponovat, že výslovný souhlas se vyžaduje jen v případě, že spis obsahuje "citlivé osobní údaje", mezi ty ale patří např. náboženské a politické názory a v každém druhém formuláři až do minulosti poměrně nedávné byla bohužel i kolonka vyznání a politická příslušnost.

Myslím, že ve vašem zájmu by naopak bylo výjímku rozšířit i na archiválie mimo provenienci §37, odst. 11. Jinak pokud Vám někdo nechce zpřístupnit něco, co by podle Vás měl, obraťte se se stížností na Odbor archivní správy a spisové služby MV.

PS: Jde o příslušné paragrafy zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisoví službě.


Nepřihlášený uživatel

#35

2014-06-07 17:44

na dobu minulou nelze nikdy zapomenout a nechat ji jen tak odbýt

Nepřihlášený uživatel

#36

2014-06-07 17:55

Plně podporuji to, co napsal Petr Blažek. lan - http://probozice.blogspot.cz/

Nepřihlášený uživatel

#37

2014-06-07 18:13

Měl by to podepsat každý kdo má zdravý rozum a není mu lhostejné fungování státu a práva......tečka.

Nepřihlášený uživatel

#38

2014-06-07 18:27

Musíme pořád připomínat zrůdnost komunismu

Nepřihlášený uživatel

#39

2014-06-07 18:44

K tomu snad není zapotřebí žádný komentář. Jsem pamětník....

Nepřihlášený uživatel

#40

2014-06-07 18:47

Jsemročník 45 a netrpím jako mnoho mých vrstevníků ztrátou paměti,proto si přeji,aby se ZLO i nadále smělo pojmenovávat!!!!!
Tomáš Kott

#41

2014-06-07 18:55

Co se od roku 48 až 89 dokázalo postavit můžem vidět kolem sebe a to silnice, dálnice, elektrárny, domy, nemocnice, polikliniky, školy a také sídliště ve kterých našlo bydlení více jak milion lidí!!Dříve kařdý měl práci, bezpatnou zdravotní péči a střechu nad hlavou. .Ještě dnes po 25 letech od tzv.revoluce se stále ještě žije jen díky tomu co bylo vytvořeno mezi obdobím 48-89!!!Dnes se staví ale na dluh a k tomu ještě velice nekvalitně!! Proč musíme mít nejdražší dálnice v celé Evropě?? Proč musí zde být více jak 630000 lidí bez práce??? Proč je tato zem po 25 letech rozkradena a zadlužena na více jak bilion korun?? Kam se podělo naše národní bohatství??At si každý odpoví tím jak dříve žil a jak se mu žije dnes.já osobně jsem vděčný období socialismu že jsme v něm mohli žít a že dokázal zabezpečit většinu obyvatel této země.
Tomáš Kott

#42

2014-06-07 18:57

Období let 1948 – 1989 se stalo přes všechny problémy ekonomicky velmi dynamickým (majetek vzrostl z 757 mld. na 5.178 mld. Korun) a z hlediska všech stránek společenského života celkově nejlepším obdobím v historii Československa.

Nepřihlášený uživatel

#43 Re:

2014-06-07 19:09

#42: Tomáš Kott -  

 Prostý český hňup, nemýlím-li se.


Nepřihlášený uživatel

#44

2014-06-07 19:17

K tomu není co dodávat.Pokud by taková zrůdnost měla mít platnost, tak hnát jmenovitě ty, kteří za tím stojí k odpovědnosti, jmenovitě a veřejně, abychom věděli co za zrůdy mezi námi ještě žije.

Nepřihlášený uživatel

#45

2014-06-07 19:21

Každý člověk a i stát nebo jakákoliv organizace musí nést zodpovědnost za své minulé činy. Je na každém svobodném člověku, aby podle toho jednal a byl připravený se hájit. Svoboda informací je podmínkou obecné svobody. Bránit přístupu k historickým informacím je zlo, proti kterému se musí bojovat a podepsání této petice je tím nejmenším co proto můžeme udělat.

PS: To co jsem napsal píši se zvláštním pocitem, že možná jednou budu muset svá slova obhájit před totalitou, která se plíživě blíží.

Nepřihlášený uživatel

#46 Re:

2014-06-07 19:27

#42: Tomáš Kott -

Zajímavá čísla, co je jejich zdrojem? Co zahrnujete do všech stránek společenského života? Srovnáváte spíše s obdobím protektorátu a ekonomické krize 30 let nebo i s celou prvním republikou?


Nepřihlášený uživatel

#47

2014-06-07 19:48

Studování naší historie, vyhledávání přímých svědků historických událostí, uchovávání a ověřování jejich výpovědí považuji za velmi důležité. Tím spíše, že s přibývajícím časem ztrácejí naše generace možnost přímého poučení z jejich chyb, hrdinství nebo obětování se. Tato opatření na omezení přístupu k archivům mne skutečně děsí a jejich odůvodnění je dle mého názoru směšné.

Nepřihlášený uživatel

#48 Re:

2014-06-07 19:49

#3: -

Asi nejsem morální člověk. Krom toho, Vaše představa povinných podpisů je docela totalitní představa. K čemu bude v téhle zemi možnost studovat minulost, když se z ní stejně nikdo nepoučí, cehož jsou lidí jako Vy krásným důkazem...


Nepřihlášený uživatel

#49

2014-06-07 19:50

Co jiného, než podepsat. Když si vzpomenu na listopad ´89 a studenty, kterým jsme pomáhali třeba i jen tiskem letáků a pak na "týpky", kteří se zahnízdili v jednotlivých politických stranách a škodí a škodit chtějí dál ze všech pozic, které jsme jim svojí důvěřivostí a naivitou umožnili obsadit.
Nesmíme to dopustit a musíme to stále a stále připomínat. Oni ještě nejsou poraženi, jenom spí!

Nepřihlášený uživatel

#50

2014-06-07 19:51

Začíná mi to něco připomínat.... Jan Švarc
Facebook