Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2018 Pořád Název peticeVytvořeno
9 767 Kerrang! To Czech Republic
Kdo už taky neví, jaký kvalitní časopis o hudbě v čechách kupovat, tak by se měl podepsat sem. Časopis Kerrang! je vždy plný skvělých rozhovorů, kapel, plakátů a spoustu věcí, které běžný občan ČR nikdy nezjistí z již existujících časopisů nebo hudebních magazínů. Na Slovensku tento časopis už mají, tak proč by jsme ho nemohli mít i my? Proč by se nedal alespoň předplatit tak, aby jeho výtisky cho...
2014-04-13
9 1 050 Petice proti rozšiřování muslimů a islámu v ČR.
Já jako vlastenec s rozšiřováním muslimů a islámu obecně nesouhlasím. Je spoustu důvodů proč nechtít v ČR islám. Muslimové požadují stále větší práva v ČR i v celé Evropě a hodně z nich jsou hodně agresivní a islám v Evropě šíří i brání agresivně. Zde v Evropě (budu ted mluvit v rámci Evropy protože tato situace je skoro v celé Evropě) jsme tedy podle mého úsudku tolerantní až moc. Taky by se tady...
2014-07-01
9 263 PETICE PROTI ZAVEDENÍ EURA - BOJUJME ZA ČESKOU KORUNU !!!
Dožadujme se budování a posilování ryze české ekonomiky s dominantní podporou českých podnikatelských subjektů,včetně zemědělství,průmyslu a logistiky. Prioritní zásobování čekého trhu českými produkty je správným základem životaschopnosti českých firem. Na místě je eliminace importu zboží ze zahraničí a podpora exportu našich produktů ,ovšem ne na úkor zásobování tuzemského trhu. ZAVEDENÍ TĚCHTO...
2014-03-02
9 1 839 Petice proti obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
  My, níže podepsaní občané České republiky, rozhodně nesouhlasíme se znovupostavením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Tento sloup byl postaven roku 1650 jako symbol vítězství katolicismu nad „kacířským“ královstvím a vyjadřoval politickou nadvládu Habsburků nad českým národem. Sloup se tak stal politickým i ideologickým znamením poroby českého národa. Sloup nebyl běžným marián...
2017-07-29
8 61 Petice proti nepřizpůsobivým občanům
"Pro zvětšující se počet konaného násilí, vyhrůžek, a to ne jen fyzického, ale i psychického rázu, jemuž jsme vystavováni ze strany našich romských spoluobčanů, žádáme tímto vládu ČR, aby s okamžitou platností podnikla zásadní kroky vedoucí k ukončení rasismu, diskriminace, napadání konaného našimi romskými spoluobčany na našich osobách!" "Stop rasismu a násíli konané na občanech ČR, našimi roms...
2013-09-16
8 59 Za zrušení zimního času
Pojďme zrušit tento nesmyslný přežitek!...
2012-10-29
8 76 Zákaz používání chemických pesticidů, herbicidů, fungicidů v ČR
Podle Zprávy o životním prostředí za minulý rok přitom spotřeba chemických pesticidů a herbicidů vzrostla v Česku za posledních dvanáct let o třetinu, hnojiv dokonce o více než polovinu. Díky těmto chemikáliím je půda náchylná vůči erozi, kterou je podle ministerstva zemědělství ohrožena téměř polovina veškeré zemědělské půdy v Česku !!! Jejich využívání má neblahé následky především pro vodní eko...
2014-07-30
8 28 Petice proti znovuzavedením vojny
Nechceme zde vojnu. Co budou dělat matky které mají děti? Přeci mezi námi jsou i tací kteří na vojnu nepotřebují, a chtějí něčeho dosáhnout. Po studiu SŠ jít na VŠ. Proč by měli jít tyto lidé na vojnu? Lidé kteří nemají repekt vůči autoritě je něco jiného, ale dnešní mládež není na vojnu připravena.   Je nutné získat min. 5 tis. podpisů aby se mohla tato petice zohlednit při jednání na podzim v po...
2014-06-14
8 28 Petition gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht
Wir sind nicht die Armee. Was werden sie Mütter, die Kinder tun? Denn bei uns gibt es diejenigen, die Armee nicht brauchen und etwas erreichen wollen. Nach dem Abitur auf die Universität gehen. Warum sollten diese Leute in den Krieg ziehen? Menschen, die nicht die Autorität repekt haben ist etwas anderes, aber die heutige Jugend ist nicht bereit zu kämpfen. Doch es wird gesagt, dass in Krieg...
2014-06-14
8 28 Petition against the reintroduction of military service
We are not the army. What will they do mothers who have children? After all, among us there are those who do not need the army and want to achieve something. After graduating high school to go to university. Why should these people go to war? People who do not repekt to authority is something else, but today's Youth's not ready to battle. Yet it is said that in war you walk like a man, so to...
2014-06-14
Facebook