Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

PRVNÍ "VÝSLEDKY ČIPOVACÍ VYHLÁŠKY" OZV č.9/2012 JSOU ZVEŘEJNĚNY V TISKU

2014-07-21 12:45:43

ÚTULEK JE PŘEPLNĚNÝ, CHYBÍ ZÁJEMCI

Mluvčí strážníků v Ostravě Vladimíra Zychová řekla , že PSÍ ÚTULEK v Ostravě - Třebovicích, který provozuje městská policie, je přeplněný ! "Chybí zájemci, protože hodně lidí odjelo na dovolenou". " Máme kapacitu 149 psů. Jen během července jich přibylo 40. Minimum ale zařízení opustilo. Pokud tento trend bude pokračovat, budeme muset do jednoho kotce umísťovat více pejsků. To ale není dobré ", dodala.(ČTK)               

http://www.necipujtenas.cz

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/city-police-ostrava-statement-microchipping-system-is-not-working-july-2014-czech-republic.jpg

VZHLEDEM K TOMU, ŽE JE JIŽ 22. ČERVENEC 2014 ZA NÁMI- 201 DNŮ OD 1.1.2014, TAK SNAD BY BYLO VHODNÉ SEZNÁMIT OBČANY MĚSTA S VYÚČTOVÁNÍM CELÉ "ČIPOVACÍ AKCE 2013" V OSTRAVĚ. KOLIK BYLO ZAPLACENO Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA, KOLIK Z PROSTŘEDKŮ OBCÍ A KOLIK ZAPLATILI OBČANÉ /tady jen odhad-cca 400 Kč chovatel - včetně dopravného k lékaři a na úřad a včetně ztráty času/ !


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Zasláno e-mailem starostům městských částí Ostravy, na vědomí i primátorovi Kajnarovi .

2014-07-13 21:42:53

Vážené paní starostky, Vážení pánové starostové !


Před téměř 68.mi lety jsem se v Ostravě narodil , také jsem zde celý život pracoval, stále zde žiji a chtěl bych zde i v klidu žít a dožít. Bohužel a nejen mi tento klid vzalo velmi necitlivé, nehumánní rozhodnutí zastupitelstva města Ostravy z 24.10.2012 , kdy zastupitelé města /mnozí dezinformovaní či neinformovaní / přijali OZV č.9/2012 o povinném označování - čipování psů . V ČR je  6253 měst a obcí ,  v drtivé většině měst a obcí NENÍ ČIPOVÁNÍ PSŮ POVINNÉ, zcela jistě tyto obce a města zákon neporušují ! Že Slovensko není ČR samozřejmě ví každý ,  co však každý neví  je to /a v ČR se to téměř utajuje /, že 133 poslanů NRSR schválilo zákon o dobrovolnosti čipování "psov, mačiek a fretiek" od 1.1.2014 a pouze jediný poslanec hlasoval proti tomuto zákonu ! Dovolil jsem se zeptat , zda i tito Slovenští poslanci jsou považování stejně jako já za hlupáky či "magory"? Do této chvíle mi nikdo z představitelů města neodpověděl, stále to je , slovy Jarka Nohavici, region razovity.


Mnoho nejasností i podivného jednání nejen před přijetím této vyhlášky, ale i dosud tu stále je  / m.j. posměch, urážky, nebezpečné vyhrožování fyzickým napadením/ . Tvrzení , že  všichni starostové s přijetím vyhlášky souhlasili, jak jistě sami víte, není pravdivé , stejně jako to , že - cituji: " zákon na ochranu zvířat požaduje trvalé označení psa"- NENÍ TO PRAVDA .  Požadavek na povinné čipování v Ostravě vzešel na základě podnětu z jediného městského obvodu, z Poruby, kde starostou je dosud snad i kandidát na budoucího primátora města. Ten, který byl svými spolustraníky vyzván k odstoupení z rady města a kterého se i pokusili odvolat !


O (ne)informovanosti a nejen starostů i po schválení vyhlášky vypovídá článek  pana MVDr. Jana Nytry z března 2013 "čipuji, čipuješ, čipujeme" na oficiálním webu Komory veterinárních lékařů České republiky , text je zálohovaný a je k dispozici . Stejně tak dopis pana ředitele KVS SVS pana MVDr. Severina Kaděrky z ledna 2013 , jenž odpovídá na dotazy OOŽP MMO a je v něm m.j. zcela jasně vysvětleno , kdy EU čipování psů vyžaduje a kdy ho nevyžaduje /pokud pes necestuje za hranice země, čipování není vyžadováno/! To však vůbec nebránilo panu 1. náměstkovi primátora vyjadřovat se i v televizi / ČT , POLAR / tak , že  "EU už v tomto režimu jede několik let"  a neopomněl m.j. zdůraznit, že nedodržení vyhlášky bude pokutováno 50 000 Kč - později mluvil o pokutě 30 000 Kč. Pro mnohé občany pokuta v této výši by byla zcela likvidační a naprosto pomíjí  lidské cítění, humanitu, ale také otázku svědomí, o absolutním nedostatku sociálního cítění nemluvě, včetně zrušení příspěvku města a obcí na čipování. Příspěvek města na čipování byl zaveden až dodatečně po tlaku veřejnosti včetně tlaku signatářů petice proti nucenému čipování psů, více podrobností či zajímavostí o čipování je uvedeno na stránkách pod peticí : http://www.petice24.com/a/43512  i  na  www.necipujtenas.cz .


Pan 1.náměstek primátora často zdůrazňoval pomyslný přínos čipování pro město případně pro městskou policii, nikoliv však přínos pro občany /město je zde pro občany, nikoliv občané pro město/ a do této chvíle není zveřejněno ani částečné vyhodnocení přínosů vyhlášky /po téměř 20.měsících od vydání vyhlášky / ! A přitom již dávno před přijetím ostudné vyhlášky OZV č.9/2012 měl každý chovatel možnost nechat svého pejska očipovat , nikdo mu v tom "báječném" počinu" nebránil a ani dosud nebrání. Přesto této "skvělé nabídky" využilo jen velmi málo chovatelů a m.j. to do 18.listopadu 2013 nevyužil ani sám předkladatel vyhlášky a 1.náměstek primátora. Docela úsměvné , po 13.měsících od vydání vyhlášky kterou sám předkládal, nemyslíte ?!  S občany tuto vyhlášku nikdo neprodiskutoval, nikdo se neptal na jejich názor a ani neproběhla žádná anketa vedená na toto téma představiteli města , schvalování vyhlášky proběhlo v utajení před občany / některým občanům se teď dobrovolné označování věci nabízí ZDARMA a někteří občané musí značit povinně živé tvory a na svoje náklady /! Anketa proběhla alespoň v krajském tisku ex post / téměř 12 000 vyjádření /, je nutné , aby se s výsledky mohli seznámit všichni občané, bohužel noviny města ani noviny obcí o tom nepřinesly do této chvíle ani krátkou informaci / možná se pletu /, stejně tak o tom , že 22.12.2012 byla sepsána petice proti nucenému čipování psů , kterou i přes mediální  masáž podepsalo více než 780 občanů . Je to cenzura či jen "opatrnost" proti znelíbení se vrchnosti ? ! Přesto  je stále prosazováno jediné silové legislativní řešení - kompromis spočívající v dobrovolnosti čipování pro některé pány radní i některé zastupitele neexistuje a velmi se to podobá době nedávno minulé ! Přičemž příkladů v dobrovolnosti čipování i v blízkosti Ostravy je dostatek. Zmiňovat "Listinu základních práv a svobod" není nikdy zbytečné, stejně jako není zbytečné vysvětlovat, že žádný pes čip nepotřebuje, není to ani kardiostimulátor, ani STENT a pokud ho potřebuje jeho majitel , nikdo mu v tom nebrání . A  čipování nezmění ani množství výkalů po psech ani jejich chování . To vše je v rukou jejich pánů - chovatelů a žádné čipování to nezmění . Že je v Ostravě spousta mnohem důležitějších problémů k řešení je všeobecně známo,  počínaje špatným ovzduším , pokračuje vysokou nezaměstnaností , kriminalitou, hernami a ubytovnami , ......, ale také velkým poklesem počtu obyvatel města - cca 25 000 občanů za 5.roků ! Přibližně 5,5 milionů Kč každodenně po dobu 7.roků vynakládá město Ostrava na zlepšení životního prostředí. Posuďte sami, zda výsledky odpovídají hodnotě utracených 14.miliard Kč !


Vážené dámy a pánové , možná omylem předpokládám, že noviny města i městských obvodů tu nejsou  jen pro představitele města a obcí, ale také pro občany a že i občané města by měli dostat prostor pro vyjádření svých názorů týkajících se problémů ve městě. Pokud tomu tak skutečně je, ptám se, jste ochotni zveřejnit tento text / e-mail / dokonce v  předvolebním období ? Žádám Vás o zveřejnění a tím i informaci pro občany města .  Nebo to je jen jako dříve - CENZURA - jen jeden názor se zveřejní a to jen ten jedině správný ?! S mnohými z Vás jsem se osobně setkal a poznal velký rozdíl v jednání představitelů města a představitelů obcí. Nepozoroval jsem, s jedinou vyjímkou, že pro starosty jsem jen hloupý dědek ! Dovolím si tvrdit, na rozdíl od některých představitelů Ostravy, že kompromis je možný a funguje to nejen v menších obcích, ale i ve velkých městech - např. BRNO. ! A třeba i v těch , které již dříve povinné čipování zrušily /Č.B./a umožňují svým občanům snížení či zrušení poplatku za psa, který je očipovaný ! JDE TO, JEN CHTÍT !  Jsme převážně slušní občané Ostravy, velmi často už ve věku seniorském, nejsme ani zaměstnanci města, ale ani trestanci , které není třeba "trestat" jen pro to, aby z toho měli prospěch různí - dnes se často používá výraz "ŠMEJDI" ! Na Slovensku to nazývají "BIZNIS" pro vyvolené a to i bez "přítele na telefonu" jako v Ostravě ! Blíží se 25.výročí 17.listopadu, budeme muset žádat o navrácení svobod slušných občanů nově zvolené zastupitele hned na jejich prvním zasedání, nebo to končící zastupitelé města stihnou ještě 10.9. 2014 ?

Přeji Vám hezké dny prožité na dovolené v kruhu své rodiny .


Hadaščok Petr st. - spoluautor petice proti nucenému čipování psů - http://www.petice24.com/a/4351

================================================================

Čipování psů v Ostravě
Čipuji, čipuješ, čipujeme
MVDr. Jan Nytra - admin, 23.03.2013

Přijetí městské vyhlášky radou a městským zastupitelstvem v listopadu předešlého roku/2012/ o označování psů mikročipem na celém území města Ostravy, bez předešlé konzultace a přípravy, vzbudilo velké vášně nejen u občanů, ale i u vedení jednotlivých městských obvodů. Byl jsem v prosinci vyzván, zdali bych na sboru starostů, který se konal na radnici ve Slezské Ostravě nevysvětlil starostům jednotlivých obvodů technické aspekty čipování, tzn. co je to mikročip, jak se aplikuje, jeho zdravotní aspekty,především jeho bezpečnost, možnosti čtení čipů, zasílání dat do databank apod. Mnozí měli představu,že přečtením čipu psa příslušník městské policie prolustruje majitele psa od hlavy k patě, včetně jeho adresy, rodného čísla i „zdali platí alimenty, či nikoliv“. Byli velmi překvapeni, že údaj je pouze číselný, s případným „country“ kódem. Důležitý údaj byla samozřejmě cena čipu a tady nám pomohla média, která avizovala cenu 600 až 1000 Kč za čip a další úkony s tím spojené.


Po vystoupení ředitele městské policie, který oznámil, že bude v městském útulku čipovat Ostravanům psy bezplatně, protože to stejně dělají u všech psů volně pobíhajících, kteří se do útulku dostanou při odchytu, a že to bude služba občanům, se rozhořela živá diskuse. Zvlášť dobře na to slyšeli starostové malých obvodů, kterým se tato varianta velmi líbila. Občan by zaplatil maloobchodní cenu čipu, kterou zakoupí město. Nemusím vám asi líčit, že tato varianta byla pro celý náš stav nejen nepřijatelná, v mnohém zhoubná, ale díky veterinární argumentaci méně schůdná a přijatelná pro mnohé starosty. Argumentačně jsme se opírali především o status městského útulku, který byl schválený pouze pro volně pobíhající psy. Tento útulek bohužel nemá optimální nákazovou situaci a mohl by se stát zdrojem nemocí pro psy občanů. Dále není optimální – a vrátili bychom se 20 let dozadu – nutit majitele psů dostavit se k čipování na jedno místo. Nejen že bychom tímto nepřispěli ke komfortu této služby, ale rovněž to i zvyšuje možnost přenosu infekčních onemocnění a parazitóz. Naše argumentace, že je nás v Ostravě 84veterinárních lékařů, že tato sít pracovišť se budovala celých 20 let a že je dobře dostupná pro všechny majitele psů, byla přijata. Rovněž argument, že majitelé psů jsou zvyklí a mají plnou důvěru ke svému „family doktorovi“, byla mnohými oceňována, a těmi,kteří mají psa, podporována. Rovněž je zde plně zachovaná hospodářská soutěž. Závěr jednání byl optimistický – aplikaci čipů budou provádět všichni veterinární lékaři na území Ostravy registrovaní u SVS Ostrava (pracoviště schválené pro aplikaci mikročipů). Cena čipů bude respektována u každého veterinárního lékaře individuálně a bude rovněž vycházet z ceny a kvality čipu (hladký, s drážkami,z polymeru, skla atd.). Starostové se měli pouze dohodnout na výši příspěvku majiteli na čip.Druhého kola jednání starostů jsem se zúčastnil v lednu tohoto roku na magistrátu města Ostravy (MMO). Zde kromě starostů byli zároveň zástupci vedení města. Bohužel na jednání jsme se dostali dobodu nula. Vedení města zastávalo a prosazovalo postoj, že se čipy na celé město vysoutěží za nejnižší cenu, a rovněž se vysoutěží nejlevnější veterinární lékař, který bude poskytovat tuto službu pro celou Ostravu. Ředitel městské policie oznámil, že od 1.dubna zaměstná veterinární lékařku, která bude poskytovatelkou služeb v útulku a bude čipovat nejen psy z útulku, ale i psy občanů, kteří do útulku přijdou. Občan si zaplatí pouze vysoutěženou cenu čipu. Po dvouapůlhodinové diskusi, jejíž atmosféra byla dosti nervózní, a týkala se argumentace – nejen jak prakticky provést načipování 20 tisíc psů v jednotlivých obvodech Ostravy a co s čipy zakoupeným i veterinárním lékařem, které se nespotřebují a dojdou data exspirace, ale také kdo ponese náklady v případě, že pověřený lékař nenačipuje nasmlouvaných 20 tisíc psů, ale jen polovinu, přestože zakázka byla na všechny psy. Argumentovalo se samozřejmě také tím, že dáme podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že se brání volné soutěži a tvoří se monopolní postavení jednoho subjektu, ale také tím, že nemůže veterinární lékařka v útulku - zaměstnanec města - provádět léčebnou a preventivní činnost, protože to odporuje statutu svobodného povolání a naší komorové legislativě.Závěrem bylo přijato rozhodnutí, že na území Ostravy budou moci čipovat všichni registrovaní veterinární lékaři za cenu a druh čipu podle svého rozhodnutí, MMO přispěje jednotlivým obvodům 100 Kč na psa, a větší obvody, které vybírají vyšší poplatky ze psů, budou přispívat částkou vyšší. O tom byl vyrozuměn primátor města a rada již rozhodla o dotaci obvodům. Potud o čipování psů v Ostravě, kraji to „razovitém“, jak zpívá Jarda Nohavica. Nebylo to ani trochu lehké, i tady zaznělo pár falešných tonů stran našich ostravských kolegů. Je nutno na tomto místě poděkovat pani doktorce Jelonkové jakožto politickému exponentovi za Slezskou Ostravu, která mi byla při jednání velmi nápomocna.

Jan Nytra

NEWhttp://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/statistika-hlasovani-ostravskych-zastupitelu-pro-et-contra-vynucovani-nezakonneho-cipovani-a-potlacovani-obcanskych-prav-svobod-2012-2014.pdf

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.)

 

§ 5
Právo být volen (1) Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b); členem zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy může být zvolen ten volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k trvalému pobytu.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

NEJVĚTŠÍ "ZASTÁNCI" ČIPOVACÍ VYHLÁŠKY OZV č.9 /2012 z 24.10.2012

2014-07-08 18:56:15

INICIÁTOR  ČIPOVÁNÍ PSŮ V OSTRAVĚ - STAROSTA ing. PALYZA - PORUBA +

PRIMÁTOR OSTRAVY ing. KAJNAR - Frýdlant nad Ostravicí  +

PŘEDKLADATEL VYHLÁŠKY NÁMĚSTEK  PRIMÁTORA ing. MADEJ - TŘEBOVICE +

DO KOMUNÁLNÍCH I SENÁTNÍCH VOLEB V ŘÍJNU 2014 BUDOU DALŠÍ JMÉNA POSTUPNĚ DOPLŇOVÁNA :

+ ing.PISTOLAS - PORUBA , ......., ............, ........., ............, .........,

+ PaedDr.KOUTNÝ - OSTRAVA JIH , ............, .............., ......., ............, .........,

+ ing. ROJÍČEK - VÝŠKOVICE, ........., ......, .........., ........,

+ ing. ŠTĚPÁNEK- OSTRAVA JIH , ........., ......, .........., ........,

 

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ceske-budejovice-dobrovolne-cipovani-programy-souziti-sezviraty-ve-mestech-cistota-ulic-dialog-s-obcany-ankety-interpelace-konec-cipovaciho-nasili-2013-2014.pdf


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

"GENERACE IDIOTŮ" BUDE NA SVĚTĚ POTÉ, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské vztahy. / citát ALBERTA EINSTEINA / Tato doba je již zde, jak se zdá ! ! ! ..... LECH WALESA na ČT1 v OVM cca 12.34 - čipování politiků !?! I to skutečně chcete ?

2014-06-26 18:42:37

Vážené dámy , Vážení pánové !

Poněkud ostřejší byla diskuze na zasedání MMO 25.6.2014 a to nejen u projednávání bodů 70 a 71, které uvedl zastupitel za hnutí OSTRAVAK pan Jan Becher. Ten předložil vlastní návrh na zrušení OZV č.9/2012 / NUCENÉ OZNAČOVÁNÍ PSŮ - ČIPOVÁNÍ /  a také návrh na vyhlášku novou , kdy budou zvýhodněni sníženou výši poplatků za psa  ti chovatelé, kteří si DOBROVOLNĚ nechají načipovat svého domácího miláčka ! Bohužel ani tento návrh se radním SMO nelíbil a tak zase nebyl doporučen ke schválení ! ! !

Převálcovat, ponížit a k tomu ještě vyhrožovat násilím nejen legislativním, vyvolávání pocitu bezmoci a zvůle u občanů jsou praktiky s demokratickou společností neslučitelné , praktiky z let nedávno minulých . Ano , už za pár měsíců to bude 25 roků, kdy došlo k návratu demokracie a nyní jsou , alespoň v Ostravě, opětovně zaváděny některými radními i zastupiteli praktiky, které jsem si dovolil i před zastupiteli nazvat dříve známým výrazem : "DRŽ HUBU A KROK" ! ! ! Vynucované "dobrodiní" nemá rád nikdo, stejně jako dříve povinnou účast na průvodech či "vítací tragikomedie" ! Frustrace občanů narůstá a to nejen u seniorů zvláště pokud požadavky a zájmy občanů jsou až na posledním místě a vedou zájmy lobbistů a jejich "kamarádíčků či jiných dobrodějů" či "BIZNISMENŮ"! Potom se není co divit, že již dříve na tuto frustraci občanů upozorňovala BIS ve své výroční zprávě ! Dovolil jsem si připomenout a opakovat mnoho dalších argumentů proti nucenému čipování psů včetně hlasů 133 slovenských poslanců NRSR, kteří schválili ZÁKON o dobrovolnosti trvalého označování "psov, mačiek a fretiek" na SLOVENSKU a současně položit otázku , zda i slovenské poslance NRSR považují za hlupáky, stejně jako nás ??? To  v závěru "diskuze" bylo předkladatelem vyhlášky panem Madejem "oceněno" výrazem DEMAGOG pro moji osobu  a zdálo se mi , že jsem zaslechl i jiný výraz - opravdu se mi to jen zdálo ?/audiozáznam cca 17.10 - 17.14 hod./. Takže moje reakce nyní je = DEPRIVANT ......  večer 28.6.2014 v Hyde Parku o tom na ČT 24 zasvěceně hovořil primář MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA,  m.j. o stádním syndromu, skupinové hlouposti , ...... ! Podobně jsem již dříve citoval i JUDr.Pavla Varvařovského, bývalého českého ombudsmana, jehož hodnocení některých skupinových rozhodnutí je  velmi podobné !

/WIKIPEDIE/ Charakteristiky deprivanta : Velmi zjednodušeně je lze rozlišit podle několika znaků :                                                            Mají tendenci vrhat veškeré své úsilí na získání moci a majetku a na manipulaci jinými lidmi (obzvláště ofenzivní typ deprivantů).                                                                                                                                                                                                           Mívají náhradní program lidství, postrádající přiměřenou dávku odpovědnosti, altruismu i tvořivosti.                                                            Deprivanti mívají tendenci sdružovat se do koalic.                                                                                                                                         Ničí vyšší, diferencovanější citové a morální hodnoty.                                                                                                                                       Destruktivita je někdy jejich základní životní program.

Detaily z diskuze okomentují určitě i jiní z přítomných/http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality podstatné se pokusím shrnout , tak jak jsem to viděl já . Např. to , že jako iniciátora celé čipovací "akce" jsem si dovolil označit  nepřítomného radního a starostu Poruby Lumíra Palyzu. Dalšími hlavními "viníky" NUCENÉHO ČIPOVÁNÍ byli z mého pohledu i pan primátor SMO ing. Kajnar a v neposlední řadě pan náměstek Madej jako předkladatel vyhlášky, kterou prosazoval způsobem naprosto nevhodným v demokratické společnosti a dopouštěl se přitom nebezpečného vyhrožování , polopravd, ale také lží  /ve vysílání televize např. uvedl, že v tomto režimu povinného čipování "jede EU již několik let", vyhrožoval likvidačními 50 000 Kč pokutami za nerespektování vyhlášky, ale také to, že ještě nemá svého psa načipovaného, což však brzy napraví /. Napravoval to tak rychle ,  že ještě více než roce - 18.11.2013 - od vydání "báječné" vyhlášky OZV č.9/2012 , kterou sám předkládal,  neměl svého psa pořád očipovaného  a je otázkou , zda už vůbec konečně ten čip svému nebohému zvířeti povinně vnutil. S naší peticí jsme dosáhli celé řady úspěchů včetně finančního "vyrovnání" těch chovatelů , kteří nevybíravému tlaku zástupců města i mediální masáži radničních novin  podlehli a nechali svého psa načipovat. Na základě až dodatečné změny postoje radních a zastupitelů dostávali tito občané "DAR" města ve výši 100 Kč  / požadavek OŽP byl na 2,4 mil. Kč z rozpočtové REZERVY města, což odpovídá 24 000 psů / a další příspěvek ve výši 0 - 400 Kč od obcí . To vše však platilo pouze v roce 2013 !!!  Že na čipování dostal některý občan Ostravy 100 Kč a další občan Ostravy třeba 500 Kč  nikomu z radních nevadilo a zdá se , že to nevadilo ani nevadí části zastupitelů, kteří možná tuto nerovnost neviděli či o ní ,"bohužel" ani nevěděli , stejně jako to, že příspěvek města i obcí platil jen pro rok 2013, sociální ohleduplnost je u nich pojem neznámý či zapomenutý ! Jako dva hlavní důvody zavedení vyhlášky v minulém roce uváděl pan náměstek Madej, že chtěli "ušetřit městu peníze" a že plošné čipování dnes už požadují dokonce ochránci zvířat ! Zákony snad platí v celé ČR nejen v Ostravě a nejen pro psy . A zastupitelé města mají v prvé řadě  hájit zájmy všech občanů města,  nikoliv pouze úzké elitní skupiny vedení města ! ! Stát, město, obec jsou tu pro občany a ne naopak ! A o žádné iniciativě občanů  požadujících povinné čipování není nic známo ! Jedinou vyjímkou je "iniciativa" pana starosty Poruby PALYZY a asi i několika zastupitelů Poruby, to není vůle většiny občanů města a v případě , že by čipování byla tak báječná věc, jak to někteří radní a zastupitelé uvádějí, zcela určitě by to chovatelé psů už dávno pro své čtyřnohé miláčky udělali ! Ale realita je zcela jiná a navíc každý chovatel, který čipování považuje za dobrou věc, mohl a stále  může nechat kdykoliv a bez jakýchkoliv překážek svého pejska načipovat. Ale to dobrovolně udělalo jen velmi málo chovatelů, hlavně však ti, kteří to z různých důvodů museli udělat , např. z důvodu cestování se psem do zahraničí , případně proto , že psa koupili či dostali už s čipem ! Ale i tak měli možnost svobodné volby. Psa mohli na určitou dobu svěřit někomu, kdo byl ochoten se o pejska řádně postarat. Občanům Ostravy na rozdíl od jiných měst a obcí však ostudná, nehumánní vyhláška OZV č. 9 / 2012 žádnou možnost volby neposkytuje a je to tedy boj proti svobodě a důstojnosti občanů ! Listina základních práv a svobod platí pro všechny občany ČR , tudíž i pro všechny občany Ostravy . Lidská práva a důstojnost nesmí být pošlapávány , ani "novodobými alfa samci"! Opakuji - stát / město , obec/ je tu pro občany a ne naopak . A není-li na nějaký problém jednotný názor, je třeba hledat kompromis , což se v případě nuceného čipování psů v Ostravě evidentně nestalo a to hlavně proto , že radní se o to ani nepokusili , občany města postavili před hotovou věc - již schválenou vyhlášku OZV č.9/2012 z 24.10.2014 ! A že teprve po schválení předmětné vyhlášky sami získávali relevantní údaje o čipování m.j. u pana MVDr. Jana Nytry a u pana ředitele KVS MVDr. Severina Kaděrky o mnohém vypovídá ! OPĚT A ZNOVU MUSÍM ZOPAKOVAT, JSME PŘEVÁŽNĚ SLUŠNÍ OBČANÉ MĚSTA, NEJSME ANI ZAMĚSTNANCI MĚSTA, ANI TRESTANCI, ALE ANI OBČANÉ 2. KATEGORIE A PŘIVÍTÁME KOMPROMIS UMOŽŇUJÍCÍ DOBROVOLNÉ OZNAČOVÁNÍ ZVÍŘAT ČIPEM ! LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD PLATÍ I PRO NÁS,  STEJNĚ JAKO PRO VŠECHNY OBČANY V REPUBLICE. VE VĚTŠINĚ MĚST A OBCÍ ČR  SE "ČIPOVAT"   N  E  M  U  S  Í   ! ! !  ZŘEJMĚ TAM PLATÍ JINÉ ZÁKONY NEŽ U NÁS V OSTRAVĚ . NEBO JE TO JINÝM VÝKLADEM ZÁKONA NA OCHRANU ZVÍŘAT ?

Zastupitel za hnutí Ostravak pan Jan Becher  vše velmi slušně, logicky a více než srozumitelně vysvětlil , dovolil jsem si mu veřejně poděkovat i za občany Ostravy a za všechny  pejskaře ! Nemohu se ubránit srovnání - starosta Poruby ing. PALYZA - náměstek ing. Madej - primátor ing. Petr Kajnar a zastupitel města pan Jan BECHER. Je před podzimními volbami a tak srovnávám, udělejte to prosím také Vy a hlavně v den voleb 10. a 11.října 2014 . Nemohu a ani se nechci  smířit s tím , že by se měl stát primátorem Ostravy někdo z trojice již dříve jmenovaných stávajících funkcionářů - radních SM OSTRAVY a obzvláště ne ten, jenž patří spolu s dalšími "ke spolupracovníkům s přítelem na telefonu" M.D. a je údajným kandidátem na post primátora města Ostravy, ač i jeho spolustraníci žádali na zasedání zastupitelstva jeho odstoupení/ODVOLÁNÍ , bezúspěšně !!! Ač jsem se v Ostravě před téměř 68 roky narodil a za Ostraváka se pořád považuji a považovat budu, tak ve městě s takovým primátorem bych žít nechtěl ! Kolik obyvatel města Ostravu za posledních 5 roků opustilo ? 25 000 občanů Ostravy, nebo je to již více? Bude tento exodus pořád pokračovat ? ? ? Je spousta nezodpovězených otázek i k celému průběhu čipování ! Například ty, na které předkladatel vyhlášky (ne)odpověděl panu Becherovi, ty nelze považovat za zodpovězené a to po 20.ti měsících od schválení OZV č. 9/2012.  NESTALO SE TAK, I KDYŽ TO ZASTUPITEL MĚSTA PAN JAN BECHER VÝSLOVNĚ ŽÁDAL  ! ! !

A tak opětovně žádám o řádné a regulérní hlasování pokud možno všech zastupitelů města Ostravy o zrušení odporné, nehumánní vyhlášky OZV č. 9/2012 a to dne 10.9.2014. Žádám o to s více než dvouměsíčním předstihem. Mohu s čistým svědomím slíbit, že po tomto zastupitelstvu to žádám naposled a budu moc rád, pokud nově zvolené zastupitele už nebudu muset "obtěžovat". Je nejvyšší čas to celé ukončit a nechat občany města klidně a bez stresu žít! Celé hlasování může proběhnout za 2-3 minuty a to i s ůvodním slovem pana primátora i v jeho bloku programu jednání ! Určitě bude chtít zastupitele města Ostravy informovat, jak hrozný a nesnesitelný je život ve městě , kde žije i se svou rodinou a  kde není čipování povinné. Možná se zmíní i o sousedních obcích Metylovicích a Malenovicích, kde jméno Kajnar není neznámé a také tam není čipování povinné. Podobně může zastupitele informovat pan starosta Poruby o stejně hrozném životě ve městě, odkud sám do Ostravy přišel a kde teď "trpí" jeho příbuzní, ........ a mohl bych pokračovat.

Všem slušným lidem přeji o prázdninách hezké letní dny.

Hadaščok Petr st. - spoluautor petice proti nucenému čipování psů -  http://www.petice24.com/a/43512

http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava

http://www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/docs/listina-zakladnich-prav-a-svobod

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ceske-budejovice-dobrovolne-cipovani-programy-souziti-sezviraty-ve-mestech-cistota-ulic-dialog-s-obcany-ankety-interpelace-konec-cipovaciho-nasili-2013-2014.pdf

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/dokumenty-k-ostravske-cipovaci-vyhlasce-2010-2012-jak-vse-vznikalo-jake-dezinformacni-metody-byly-pouzity.pdf

P.S. DEMOKRACIE PO OSTRAVSKU - DISKUZNÍ PŘÍSPĚVEK 25.6.2014 JSEM MOHL JAKO OBČAN OSTRAVY PRONÉST AŽ PO 8.HODINOVÉM ČEKÁNÍ V cca 17.00 HOD., AČ PŘIHLÁŠKU DO DISKUZE JSEM PŘEDAL S DVOUDENNÍM PŘEDSTIHEM . NA PŘEDCHOZÍM ZASEDÁNÍ 21.5.2014 TO ČEKÁNÍ TRVALO "JEN" 6.HODIN ! ! !  JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT NA PŘEDPOSLEDNÍM ZASEDÁNÍ ZMO DNE 10.9.2014  ?????  DOVOLUJI SE VÁS ZEPTAT , DÁMY A PÁNOVÉ, TO NENÍ OBSTRUKCE  ?????

Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.


Dodatek k e-mailu zaslanému 6.7.2014 ve 23.04.45 hod.

Dnes 8. 7. 2014, 13:12:44

Komu: pkajnar@ostrava.cz

Kopie: lcapcova@ostrava.cz

Vážený pane primátore,
z důvodu několika formálních chyb v předchozím e-mailu , za které se tímto omlouvám, přikládám následující :


V souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění Vás žádám mimo jiné podle paragrafu 16, odstavce č.2, písmeno c), f) a g) výše uvedeného zákona, kdy má občan právo „podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně,“ a „požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce“ a v souladu s článkem 9, odstavce 9 Jednacího řádu, který mimo jiné uvádí, že „Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města,“ a podrobnosti tajné volby upravuje Příloha č. 2 k jednacímu řádu, článek č.2.

Žádám Vás /opakovaně /  o hlasování zastupitelů na zasedání zastupitelstva Ostravy dne 10.9.2014 ve věci navrhovaného zrušení  nelidské, nehumánní vyhlášky OZV č. 9 / 2012 z 24.10.2012, které jsem si opětovně dovolil navrhnout v e-mailu ze 6.7.2014 !.
Důvod několikrát opakované žádosti je velmi jednoduchý - poslední šance zastupitelů města Ostravy projevit svoji skutečnou vůli a nechat na  svéprávných a svobodných občanech města rozhodnutí , zda svého pejska nechat načipovat či ne . Totalitní režim snad u nás i v Ostravě zkončil před 25.roky a občan/ chovatel/ nejlépe ví , co jeho pejsek potřebuje a co nepotřebuje ! Není pravda, že to zákon nařizuje , pouze to umožňuje pro psy "zatoulané či opuštěné" ! Také předpisy EU nic takového pro psy nenařizují  v případě, že nepřekračují hranice země - což je drtivá většina psů chovaných v ČR !

Přeji Vám hezké dny prožité na dovolené i v srdci Beskyd v kruhu své rodiny .

Hadaščok Petr st. - spoluautor petice proti nucenému čipování psů - http://www.petice24.com/a/4351 portrait
P.S. Formulaci slov "zastupitelé neprojevili zájem o hlasování" jsem již četl mnohokrát , lidské myšlení se stále vyvíjí i mění, obzvláště měsíc před volbami !
NEŽÁDÁM PÍSEMNOU ODPOVĚĎ, ŽÁDÁM O HLASOVÁNÍ VE VĚCI ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY OZV č. 9/2012 z 24.10.2012.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

MĚSTO JE TU PRO LIDI A NE LIDI PRO MĚSTO !

2014-06-20 19:36:52

Jak to SKUTEČNĚ bylo s čipováním psů v Ostravě /z pohledu MVDr. NYTRY - Z WEBU STÁTNÍ VETERINÁRNÍ KOMORY / .

Čipování psů v Ostravě
Čipuji, čipuješ, čipujeme
MVDr. Jan Nytra - admin, 23.03.2013

Přijetí městské vyhlášky radou a městským zastupitelstvem v listopadu předešlého roku/2012/ o označování psů mikročipem na celém území města Ostravy, bez předešlé konzultace a přípravy, vzbudilo velké vášně nejen u občanů, ale i u vedení jednotlivých městských obvodů. Byl jsem v prosinci vyzván, zdali bych na sboru starostů, který se konal na radnici ve Slezské Ostravě nevysvětlil starostům jednotlivých obvodů technické aspekty čipování, tzn. co je to mikročip, jak se aplikuje, jeho zdravotní aspekty,především jeho bezpečnost, možnosti čtení čipů, zasílání dat do databank apod. Mnozí měli představu,že přečtením čipu psa příslušník městské policie prolustruje majitele psa od hlavy k patě, včetně jeho adresy, rodného čísla i „zdali platí alimenty, či nikoliv“. Byli velmi překvapeni, že údaj je pouze číselný, s případným „country“ kódem. Důležitý údaj byla samozřejmě cena čipu a tady nám pomohla média, která avizovala cenu 600 až 1000 Kč za čip a další úkony s tím spojené.
Po vystoupení ředitele městské policie, který oznámil, že bude v městském útulku čipovat Ostravanům psy bezplatně, protože to stejně dělají u všech psů volně pobíhajících, kteří se do útulku dostanou při odchytu, a že to bude služba občanům, se rozhořela živá diskuse. Zvlášť dobře na to slyšeli starostové malých obvodů, kterým se tato varianta velmi líbila. Občan by zaplatil maloobchodní cenu čipu, kterou zakoupí město. Nemusím vám asi líčit, že tato varianta byla pro celý náš stav nejen nepřijatelná, v mnohém zhoubná, ale díky veterinární argumentaci méně schůdná a přijatelná pro mnohé starosty. Argumentačně jsme se opírali především o status městského útulku, který byl schválený pouze pro volně pobíhající psy. Tento útulek bohužel nemá optimální nákazovou situaci a mohl by se stát zdrojem nemocí pro psy občanů. Dále není optimální – a vrátili bychom se 20 let dozadu – nutit majitele psů dostavit se k čipování na jedno místo. Nejen že bychom tímto nepřispěli ke komfortu této služby, ale rovněž to i zvyšuje možnost přenosu infekčních onemocnění a parazitóz. Naše argumentace, že je nás v Ostravě 84veterinárních lékařů, že tato sít pracovišť se budovala celých 20 let a že je dobře dostupná pro všechny majitele psů, byla přijata. Rovněž argument, že majitelé psů jsou zvyklí a mají plnou důvěru ke svému „family doktorovi“, byla mnohými oceňována, a těmi,kteří mají psa, podporována. Rovněž je zde plně zachovaná hospodářská soutěž. Závěr jednání byl optimistický – aplikaci čipů budou provádět všichni veterinární lékaři na území Ostravy registrovaní u SVS Ostrava (pracoviště schválené pro aplikaci mikročipů). Cena čipů bude respektována u každého veterinárního lékaře individuálně a bude rovněž vycházet z ceny a kvality čipu (hladký, s drážkami,z polymeru, skla atd.). Starostové se měli pouze dohodnout na výši příspěvku majiteli na čip.Druhého kola jednání starostů jsem se zúčastnil v lednu tohoto roku na magistrátu města Ostravy (MMO). Zde kromě starostů byli zároveň zástupci vedení města. Bohužel na jednání jsme se dostali dobodu nula. Vedení města zastávalo a prosazovalo postoj, že se čipy na celé město vysoutěží za nejnižší cenu, a rovněž se vysoutěží nejlevnější veterinární lékař, který bude poskytovat tuto službu pro celou Ostravu. Ředitel městské policie oznámil, že od 1.dubna zaměstná veterinární lékařku, která bude poskytovatelkou služeb v útulku a bude čipovat nejen psy z útulku, ale i psy občanů, kteří do útulku přijdou. Občan si zaplatí pouze vysoutěženou cenu čipu. Po dvouapůlhodinové diskusi, jejíž atmosféra byla dosti nervózní, a týkala se argumentace – nejen jak prakticky provést načipování 20 tisíc psů v jednotlivých obvodech Ostravy a co s čipy zakoupeným i veterinárním lékařem, které se nespotřebují a dojdou data exspirace, ale také kdo ponese náklady v případě, že pověřený lékař nenačipuje nasmlouvaných 20 tisíc psů, ale jen polovinu, přestože zakázka byla na všechny psy. Argumentovalo se samozřejmě také tím, že dáme podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že se brání volné soutěži a tvoří se monopolní postavení jednoho subjektu, ale také tím, že nemůže veterinární lékařka v útulku - zaměstnanec města - provádět léčebnou a preventivní činnost, protože to odporuje statutu svobodného povolání a naší komorové legislativě.Závěrem bylo přijato rozhodnutí, že na území Ostravy budou moci čipovat všichni registrovaní veterinárnílékaři za cenu a druh čipu podle svého rozhodnutí, MMO přispěje jednotlivým obvodům 100 Kč na psa, a větší obvody, které vybírají vyšší poplatky ze psů, budou přispívat částkou vyšší. O tom byl vyrozuměn primátor města a rada již rozhodla o dotaci obvodům.Potud o čipování psů v Ostravě, kraji to „razovitém“, jak zpívá Jarda Nohavica. Nebylo to ani trochu lehké, i tady zaznělo pár falešných tonů stran našich ostravských kolegů. Je nutno na tomto místě poděkovat pani doktorce Jelonkové jakožto politickému exponentovi za Slezskou Ostravu, která mi byla při jednání velmi nápomocna.
Jan Nytra

http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/veterinarni-komora-cipuje-vas-ostrava-cr.aspx

================================================================

A K T U Á L N Ě  - TO OPRAVDU CHCETE ,  D Á M Y  A  P Á N O V É  ?  ?  ? - www.necipujtenas.cz

10., 7. června 2014; 8. května 2014; 2013; 2012 etc.: Mezinárodní zpravodajský web Motherboard.vice.com globální mediální společnosti Vice Media informoval o činnosti/vystoupení pana Amala Graafstry (šéf společnosti Dangerousthings.com) - velmi známého propagátora čipování lidských bytostí - na kanadské konferenci s názvem „From Now: Humanity with Technology“, která proběhla 7. června 2014 v městě Vancouver. Hovořil zde o stále rychlejším pronikáním technologií do každodenního života většiny občanů současné západní civilizace. V průběhu své prezentace dokonce osobně implantoval RFID mikročip před zraky překvapených diváků do ruky jednoho z organizátorů konference (pan Nikolas Badminton), který považoval čipy propojené s lidským tělem přímo za hlavní klíč k vylepšení života celého lidstva. Podle Amala Graafstry - sám má ve své dlani též voperován RFID mikročip - patří v tomto ohledu předně budoucnost digitalizaci medicíny a implantovaným elektronickým zařízením s podporou RFID, NFC, Bluetooth atd. - Právě lékaři dokáží veřejnosti marketingově dobře prodat přínos mikročipů pro zdraví člověka a přesvědčit jednotlivé národy o nutnosti dobrovolného přijetí bezdrátové technologie do těla každého z nás.

http://motherboard.vice.com/en_ca/read/i-watched-a-guy-get-a-chip-implanted-in-his-hand-and-it-wasnt-even-that-weird;
http://www.vancouverobserver.com/news/sex-science-and-smart-furniture-now-conference-coming-vancouver

 


Petr Hadaščok , - Ostrava

PSY JSEM MĚL RÁD VŽDY - PO POSLEDNÍCH ZKUŠENOSTECH JE MÁM RÁD JEŠTĚ VÍCE !

2014-06-15 18:56:13

Dobrý den pane primátore, vážené dámy a pánové !

V souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění Vás žádám mimo jiné podle paragrafu 16, odstavce č.2, písmeno c), f) a g) výše uvedeného zákona, kdy má občan právo „podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně,“ a „požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce“ a v souladu s článkem 9, odstavce 9 Jednacího řádu, který mimo jiné uvádí, že „Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města,“ a podrobnosti tajné volby upravuje Příloha č. 2 k jednacímu řádu, článek č.2.

Žádám Vás /opakovaně /  o hlasování zastupitelů na zasedání zastupitelstva Ostravy dne 25.6.2014 ve věci navrhovaného zrušení  OZV č. 9 / 2012 z 24.10.2012 - bod jednání 70.
Důvod několikrát opakované žádosti je velmi jednoduchý - nedůvěra k části radních i části zastupitelů města Ostravy a to především těch, kteří byli i Vámi vyzváni k odstoupení .

 


Dovolím si připomenout vznik vyhlášky OZV č.9 / 2012 , kdy podle dostupných informací v denním tisku byla tato vyhláška již dříve 2x "smetena ze stolu" a to především zásluhou paní starostky ing. Čeganové a teprve posléze překvapivě a velmi rychle  schválena 24.10.2012, bez vědomí mnoha starostů i zastupitelů městských obvodů ?! A  jak se vyjádřily městské obvody před 24.10.2012 ??? Občané města nebyli o tom vůbec informováni a NIKDO se jich na nic neptal, žádný průzkum ani žádná anketa nikde neproběhla ! O průběhu schvalování a o velmi špatné informovanosti zastupitelů, starostů , ale i radních dostatečně přesně vypověděl článek  Čipuji, čipuješ, čipujeme  pana MVDr. Jana Nytry na na oficiálním webu KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY a také precizní dopis pana ředitele KVS SVS MVDr. Severina Kaděrky , který pan ředitel zaslal MMO začátkem ledna 2013 / článek pana MVDr. Jana Nytry je již pro jistotu nyní v červnu 2014 na webu veterinární komory  N E D O S T U P N Ý / ! ! ! Z obou textů zcela jasně vyplývá , jaké byly ne-vědomosti a ne-znalosti o čipování ve vedení města i v zastupitelstvu ! Tudíž že se schvalovala vyhláška, o které se toho velmi málo vědělo a asi se někteří domnívali, že to v předvánočním období projde - NESTALO SE ! Občané nebyli s návrhem vyhlášky seznámeni vůbec a bohužel jen povrchně byli seznámeni se zněním vyhlášky až po jejím schválení a to včetně toho, že všechny náklady na čipování psů hradí chovatel psů ! Skutečně demokratické postupy této Ostravské koalice v praxi !

METODY  MINULÉHO REŽIMU JSOU V OSTRAVĚ NEUSTÁLE ZDOKONALOVÁNY / i po 25.letech / - zastrašování občanů , nebezpečné vyhrožování , polopravdy i lži , obstrukce , pokusy o omezování svobody slova a další nefér manýry včetně vymývání mozků, ale naštěstí jen části radních a části zastupitelů města Ostravy !  Ti potom nejen z nás dělají blázny či hlupáky, dělají je však tímto i z těch zastupitelů - svých kolegů- , kteří si  ještě pamatují , kdo je volil a také kdo je bude v říjnu (ne)volit , koho mají zastupovat a že Ústava ČR i Listina základních práv a svobod platí i pro všechny občany Ostravy včetně těch, kteří mají rádi nejen psy, řádně se o ně starali , starají a chtějí starat ! K hlasování o zrušení OZV č.9/2012 z 24.10.2012 snad konečně již dojde a to 25.6.2014 a to jako poslední body jednání zastupitelstva Ostravy / bod 70 a 71 /, ne však ve 2. bloku pana 1.náměstka ing.Madeje, tak jako to doposud vždy bylo - náhoda to zcela určitě není , spíše to bude nepeněžní "odměna" za dobře vykonanou práci  ! Návrh na zrušení předmětné vyhlášky podal tentokrát pan JAN BECHER - zastupitel za Hnutí OSTRAVAK již před cca 4 měsíci ! Jak tedy nazvat tvrzení pana náměstka Madeje, který opakovaně tvrdil /a to i písemně/, že návrhům na zrušení vyhlášky ani v jednom případě zastupitelstvo nevyhovělo /zastupitelé nedostali ani šanci hlasovat / a že nikdo ze zastupitelů neměl zájem zrušit tuto vyhlášku ?!? Rozhodně stojí za zaznamenání , že zastupitel pan Jan Becher vypracoval tento návrh místo těch , kteří jsou za to více než slušně zaplaceni z veřejných prostředků a to včetně pana primátora a jeho 1.náměstka.


Příznivcům či zastáncům  čipování tímto otevřeně sdělujeme :  N I K D O   A   N I C   Vám v dobrovolném čipování nebrání  ! ! !  Chcete-li však i nadále vynucovat čipování legislativním aj. násilím, budeme se bránit ! Opakuji že už nežijeme v době kamenné, píše se již rok 2014 a od konce totality a nejen v ČR uběhne brzy 25 let ! ! ! Jsme občané stejné ČR jako občané naprosté většiny měst a obcí v demokratické zemi, nejsme o nic lepší, ale ani o nic horší než občané v drtivé většině obcí a měst , nejsme zločinci ani trestanci ba ani občané 2.kategorie a dosud jen tušíme skutečný důvod TRESTU PRO OSTRAVSKÉ PEJSKAŘE ! Nenuťte tedy svobodné a slušné občany Ostravy s jiným než Vašim názorem k něčemu  co  nepotřebují  ani  nechtějí  a není to u nich jen otázka morálky, citu či svědomí ! Čipování není povinné v naprosté většině měst a obcí v ČR a nevidíme žádný důvod dalšího "zvýhodňování" již i jinak "zvýhodněných" občanů Ostravy /ovzduší , kriminalita, nezaměstnanost, ubytovny , gamblerství - hazadr/ ! Nechejte nás slušné občany klidně žít, nestresujte nás a neztrpčujte nám životy pro nějaký profit či "biznis šmejdů" s čipy ! Totalita v ČR již snad skončila před 25.roky ! A zákon umožňující vydání vyhlášky o čipování psů píše zcela jednoznačně o TOULAVÝCH , OPUŠTĚNÝCH PSECH , nikoliv o psech JIŽ OZNAČENÝCH ,stejně jako tomu je ve většině obcí a měst v ČR, o které je řádně pečováno jejich vlastníky ! Pes již půl roku není věc  ! ! !

 

NELZE NEZMÍNIT STAV NA SLOVENSKU,  KDE ČIPOVÁNÍ "PSOV, MAČIEK A FRETIEK" JE OD 1.1.2014 ZE ZÁKONA DOBROVOLNÉ ! ! !  DŮVODY ZRUŠENÍ POVINNÉHO ČIPOVÁNÍ BYLY PO PROJEDNÁNÍ V NRSR VŠEM POSLANCŮM ZCELA JASNÉ ! PRO ZMĚNU ZÁKONA VE PROSPĚCH DOBROVOLNOSTI ČIPOVÁNÍ HLASOVALO 133 POSLANCŮ NRSR - POUZE 1 POSLANEC BYL PROTI ! TO JSOU TAKÉ HLUPÁCI ???

ČIPOVACÍ "BIZNIS" PRO ŠMEJDY NA SLOVENSKU OD NOVÉHO ROKU SKONČIL !


Citace bývalého ombudsmana pana JUDr. Pavla Varvařovského /- z fejetonu/:

A tak se omezím na prosbu a požehnání tomu, aby v našich zemích nevyhynula soudnost a zdravý rozum.Aby přežil přirozený člověčí pud korigovat pitomosti, které se na nás snášejí ze všech stran".V

„Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.“    = Město je tu pro lidi a ne lidi pro město !

ALBERT EINSTEIN

"Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské

vztahy.  To potom svět bude mít GENERACI IDIOTŮ".

ALBERT EINSTEIN

Poslanec Parlamentu České republiky a starosta Bolatic pan Mgr. Herbert PAVERA z TOP 09 podpořil aktivity společenství webu Necipujtenas.CZ:

Vždy budu stát na straně svobody slova občanů. Cenzura slušné a věcné diskuse občana vystupujícího na jednání obce je naprosto nepřípustná! U nás v Bolaticích jsme dali občanům možnost volby. Nikoho k čipování nenutíme. Ti, kteří mají psa očipovaného, platí menší roční poplatek za psa. Možná i to by mohla být cesta zastupitelů města Ostravy,” vysvětlil pan poslanec a dodal: „Přeji Vám, abyste dosáhli svého cíle."

"Zastavme čipování ! "

 


================================================================

"Zastavme čipování ! "

 

 

Krátce z obsahu článku: "Nesouhlasím s čipováním také proto, že si z obecného filosofického hlediska stát a municipální orgány přisvojují stále větší a větší pravomoci pro evidenci a sledování volného pohybu. Kdo zaručí, že když dnes psi, zítra nebudou muset být čipováni i občané sami? Oprávněnost v případě občanů lze také zdůvodnit zvýšenou kriminalitou, nutností sledovat pohyb podezřelých osob a podobnými argumenty. To pak opět občané sklopí hlavu a pro vyšší myšlenku si nechají vpravit implantát do svého těla?” -

Nesouhlasím s čipováním také proto, že si z obecného filosofického hlediska stát a municipální orgány přisvojují stále větší a větší pravomoci pro evidenci a sledování volného pohybu. Kdo zaručí, že když dnes psi, zítra nebudou muset být čipováni i občané sami? Oprávněnost v případě občanů lze také zdůvodnit zvýšenou kriminalitou, nutností sledovat pohyb podezřelých osob a podobnými argumenty. To pak opět občané sklopí hlavu a pro vyšší myšlenku si nechají vpravit implantát do svého těla?”


Sporný je také ekonomický aspekt čipování. OZV přenáší povinnost opatřit zvíře čipem na náklady majitele. Městské obvody však okamžitě iniciovaly aktivity, kde část nákladů spojených s čipováním budou hradit tyto městské obvody. Tomu jsem již přestal rozumět zcela, protože to vypadá, že město Ostrava tuto problematiku buď s obvody nekonzultovalo, nebo tato konzultace byla neefektivní a město přesto přistoupilo k přijetí OZV. Nechápu tento postup. Stejně tak se obávám, že žádná vyhláška nepřinutí např. bezdomovce, aby své psy čipovat nechali. Jednak nepředpokládám, že se o vyhlášce dozvědí, jednak si neumím představit, kde by vzali finanční prostředky nutné k provedení zákroku.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

KONFERENCE NA PŮDĚ SENÁTU PSP ČR !

2014-06-01 12:02:00

Ve čtvrtek 22. května 2014 proběhla v Praze v prostorách horní komory Parlamentu České republiky konference s názvem "STÁT A OCHRANA ZVÍŘAT", kterou spolupořádala místopředsedkyně Senátu: Vážená paní Mgr. Miluše Horská (bezpartijní). Mezi řadou pozvaných/přednášejících/diskutujících hostů figurovala zvučná jména z českého i zahraničního prostředí specializovaného na oblast ochrany přírody, legislativy, státní správy, justice, veterinárního lékařství, neziskového sektoru. Byla zde mj. např. JUDr. Klára Long Slámová, ThDr. Kateřina Klasnová, MVDr. Martina Načeradská, paní Marcela Lund, MVDr. Jan Nytra, Ing. Zdeněk Burda, Ing. Milan Kaucký, MVDr. Zbyněk Semerád, RNDr. Pavel Poc, Ing. Miloš Petera, Gabriela Jägerová, Karolína Hájková, Mgr. Táňa Čapková, MVDr. Jiří Dousek a další. Celou akci moderovala dlouholetá rozhlasová/televizní novinářka - mluvčí Strany svobodných občanů (Svobodní) - Kateřina Kašparová. Široká veřejnost mohla sledovat přímý přenos z konference online. - Není bez zajímavosti: zástupci Ministerstva zemědělství pozvánku k jakékoliv debatě vůbec nevyužili.

Nápad uspořádat výše zmíněnou konferenci vznikl již v listopadu loňského roku. Původně měl vskutku vyvolat velmi potřebný celospolečenský dialog na téma stát/právo/občané-chovatelé zvířat a představit rozumný návrh řešení souvisejících/zjištěných excesů, ke kterým v současné době dochází obzvláště se zřetelem k otázkám tzv. množíren, ale také vzhledem k porušování přirozených/základních/ústavních lidských práv a svobod obyvatel České republiky. Bohužel: tyto chvályhodné cíle nakonec konference nenaplnila.


Místo pozitivních tezí, podpory nenásilných projektů, dobrovolné aktivity, nadšení pro láskyplné podání pomocné ruky ke spolupráci a načrtnutí opravdové cesty k odstranění problémů v soužití současné vystresované společnosti se zvířaty hlavně v městských aglomeracích: se nakonec konference v převážné většině prezentovaných názorů doslova zvrhla v militantně laděnou smršť vyjádření zástupců tzv. ´čipovací lobby´, kteří by v nadsázce nejraději ´každou osaměle žijící babičku nebo jakoukoliv lidskou bytost zbavili svéprávnosti a zavřeli do vězení´ již jen za to, že chová bez registrace/označení/čipování své koťátko nebo pejska, věnuje jim svou péči a nechce žádné obtěžování/kontroly/udávání ze strany různých samozvaných spasitelů světa.


Obzvláště novináři v senátních kuloárech poukazovali na velmi zřetelný a nebezpečný střet zájmů mnohých debatujících osobností: právě jim by se totiž prosazením povinného čipování formou legislativního násilí podstatně zvedly příjmy, ale hlavně by zesílila jejich moc nad životy jiných lidí a cizím majetkem. Navíc zde byla zřetelně do očí bijící absence projevů nijak neorganizovaných/běžných občanů/chovatelů, jejichž cílem není zisk nebo posílení moci, nýbrž normální/poklidný/láskyplný/svobodný chov domácích zvířat a život tradiční rodiny mimo vměšování státu nebo jakýchkoliv represivních složek.

Celý článek je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/senatni-konference-donutime-vas-cipovat-cr.aspx

Více se dočtete na : http://www.necipujtenas.cz/#ixzz33CgfntcF

Praha, Česká republika, 22., 23., 24., 26. a 30. května 2014, (Rd a kol.)


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

BEZ KOMENTÁŘE - VČERA DORUČENÝ DOPIS Z MMO - OŽP ! ! !

2014-05-27 15:31:19

Statutární město Ostrava
náměstek primátora
Ing. Dalibor Madej
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/1 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800

Vážený pane,
dne 20. 4. 2014 a 28. 4. 2014 jsme obdrželi Vaše podání, která se týkají obecně závazné vyhlášky č.9/2012, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů (dále jen „vyhláška“).
Obě tato Vaše podání byla dne 21. 5. 2014 projednána zastupitelstvem města a usnesením č.2461/ZM1014/32 jsem byl pověřen Vám odpovědět.
Sděluji Vám, že požadavek na zrušení vyhlášky projednávalo Zastupitelstvo města Ostravy na svých zasedáních ve dnech 20. 3. 2013, 25. 9. 2013, 11. 12. 2013 a 2. 4. 2014. Z usnesení, které zastupitelstvo města na těchto zasedáních přijalo, je zřejmé, že návrhům na zrušení vyhlášky ani v jednom případě nevyhovělo.
Návrh na zrušení vyhlášky, podaný zastupitelem města panem Janem Becherem, je v současnosti projednáván: dne 7. 4. 2014 byl projednán Komisí životního prostředí rady města, předložen byl městským obvodům se lhůtou pro vyjádření do 12. 5. 2014, odboru legislativnímu a právnímu Magistrátu města Ostravy a Městské policii Ostrava, dne 6. 5. 2014 jej projednala Právní komise rady města. Následně bude návrh projednán orgány města.

S pozdravem
„otisk úředního razítka“
Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora

V oznámení  2014-05-12 15:56

POŘÁD STEJNÁ PÍSNIČKA - JÁ O VOZE, ONI O KOZE, ANEB JÁ O HLASOVÁNÍ A ONI / ON / O ZASÍLÁNÍ DOPISŮ   !                          Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

DĚDICOVÉ NEJSOU JEN V OSTRAVĚ ! ! ! LOBBISTÉ ÚTOČÍ NA PŮDĚ SENÁTU ! ! !

2014-05-23 19:19:22

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/fabriky-na-psy-ceska-ostuda-v-evrope_307696.html#.U3-bnCjfKkQí

http://www.enviweb.cz/rss/obecne/100495/ochranci-zvirat-chteji-prosadit-povinne-cipovani-psu

Povinné čipování - TO ZCELA URČITĚ NEVYŘEŠÍ  ! ! ! ! ! ! !
Fabriky na psy: česká ostuda v Evropě

"Ochránci zvířat" chtějí prosadit povinné čipování psů

22.05.2014 09:45 Původní zpráva

Zubožení psi v příšerných podmínkách, nekvalitní neočkovaná štěňata, která se nedožijí ani pár měsíců, daňové úniky, šíření nákaz - to je odvrácená strana chovu psů, který má v Česku dlouhou a jinak úctyhodnou tradici. Tu však kazí "chovatelé", kteří opravdovým pejskařům dělají v zahraničí ostudu. Co s tím? Zlepšit evidenci psů, povinné čipování a centrální evidence zvířat. Na tom se shodli experti v diskusi v Senátu, která předcházela čtvrteční konferenci Stát a ochrana zvířat.

"Apelujeme na lidi, aby si nepořizovali psy a kočky bez průkazu původu. Majitelé množíren se zaměřují především na oblíbená módní plemena, která lze snadno prodat za vysoké částky i bez papírů. Zvířata ale často žijí v naprosto nevyhovujících (až otřesných) podmínkách a problém nekontrolovaného množení zvířat je z právního hlediska těžko postižitelný," otevřela téma na senátní debatě Eva Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat.

Nicky Ceulemans z Belgie popsala, jak probíhá dovoz štěňat do její země. Belgičtí prodejci nakoupí štěňata v zahraničí (například z české množírny), úřadům sdělí jména lidí, od kterých nakupují, belgický úřad to "legalizuje", zahraniční chovatele prostě přidá na seznam "certifikovaných zahraničních chovatelů", aniž by je jakkoli kontroloval. "Musíme přesvědčit politiky, že ochrana zvířat je žhavé téma," apelovala v diskusi.

Povinné čipy nebo tetování

Ve Francii se chovatelé často setkávají s tím, že koupená štěňata v zahraničí nemají potřebné očkování a dokumentace nedostačuje tamním požadavkům. Franck Verger z francouzského ministerstva zemědělství poznamenal, že jeho země vyžaduje povinné čipy a pasy u psů od čtyř měsíců věku. Garantem je Veterinární komora a profesionální chovatel je každý, kdo má v chovu dva vrhy a více za rok. V Čechách se označují pouze zvířata s průkazem původu, "bezpapírová" v žádné evidenci nejsou. Povinné čipování by problémy s načerno odchovanými psy zamezilo, to si myslí i autorka dokumentu o českých množirnách Birgitt Thiesmann, která se dlouhodobě věnuje nelegálnímu obchodu se psy v Čechách a jejich vývozu do sousedního Bavorska. Povinné označování (čipování nebo tetování) psů a jejich zanesení do centrálního registru je i ve Švédsku, podle veterinářky Lucie Havelky mají chovatelé navíc povinnost ukázat zájemcům matku štěňat.  Díky evidenci je i jednodušší identifikovat nalezeného psa.

Zbyněk Semerád, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Státní veterinární správy (SVS), v debatě souhlasil, aby stanovení konkrétních požadavků pro chov psů určil zákon. V rámci EU by upřesnil pravidla pro přepravu zvířat, s tím souhlasí i jeho kolega Jiří Dousek ze SVS, poznamenal však, že nejvíce týraných zvířat je v domácích chovech, "tedy tam, kde by naopak zvířata měla člověka těšit".

Zvířata jen pro svéprávné

Jiným navrženým opatřením v debatě bylo zabránit nesvéprávným lidem vlastnit zvíře, chovatel by měl rovněž doložit, že má na chov dostatečné finanční prostředky - aby nedocházelo k případům, kdy stará paní v panelákovém bytě má desítky koček a není schopná chov zvládnout.

Nelegální množírny mají i nechovatelný aspekt - státní kasa díky černým chovům přichází o značné peníze. Podle Jana Skácela z oddělení daňové kontroly Generálního finančního ředitelství majitelé načerno vydělají až desítky tisíc měsíčně.

 

DRZOST ŠMEJDŮ / I TĚCH Z MNOŽÍREN / NEZNÁ MEZE !!!  ZNAJÍ POUZE JEN ARGUMENTY JEDNÉ STRANY , KTERÉ NÁSLEDNĚ PROTLAČUJÍ I PŘES SVÉ  "PŘÍZNIVCE"  V RŮZNÝCH FUNKCÍCH - PODOBNĚ  JAKO V OSTRAVĚ ! ZASTUPITELÉ MĚSTA OPĚT NEHLASOVALI O ZRUŠENÍ OZV č.9/2012 , ALE POUZE O PÍSEMNÉ ODPOVĚDI NA PODNĚT , KTEROU BY MĚL VYPRACOVAT OPĚT NÁMĚSTEK PRIMÁTORA PAN ing. MADEJ. JINAK DALŠÍ PŘÍSLIB PANA PRIMÁTORA O HLASOVÁNÍ O ZRUŠENÍ PŘEDMĚTNÉ ČIPOVACÍ VYHLÁŠKY BY MĚLO PROBĚHNOUT   25.  6. 2014   - NÁVRH ZASTUPITELE PANA BECHERA STARÝ MIN. 2. MĚSÍCE A TO PŘESTO, ŽE RADNÍ MĚSTA    O P A K O V A N Ě   A PÍSEMNĚ TVRDILI, ŽE ZASTUPITELÉ NEPROJEVILI ZÁJEM ŘEŠIT "ČIPOVACÍ" VYHLÁŠKU - jak se zdá , tak již v únoru zájem projevili / p.BECHER / , 21.5.2014 to již radní města  na zasedání MMO přiznali !

KOLIK MNOŽÍREN V ČR JIŽ BYLO ODHLALENO A KOLIK PACHATELŮ ODSOUZENO ??? A OBDOBNĚ    -   KOLIK ŠMEJDŮ ? ? ?


 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Dokument potvrzující závadnost velkého množství RFID mikročipů implantovaných domácím mazlíčkům !

2014-05-13 18:06:17

21.5.2014 - DOČKÁME SE PŘEKVAPENÍ ? ? ?  NA PROGRAMU JEDNÁNÍ MMO TENTO BOD ALESPOŇ ZATÍM NENÍ ! ! !

 

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/navrhy-vyhlasek-ostrava-zruseni-legislativniho-nasili-o-vynucovani-cipovani-kveten-2014.pdf

BOŽÍ MLÝNY MELOU ......

.......Jen někdy to trvá déle, než bychom si přáli !

 

Vážené dámy a pánové !

Vypisuji z textu důvodové zprávy radních města ze 6.5.2014 :   "Konstatujeme, že podání předložená k projednání radě města neobsahují žádné nové skutečnosti" - což není pravda - a co informace o článku z londýnského deníku The Guardian  z 13.4.2014 o němž se přitom  důvodová zpráva radních města  výslovně zmiňuje ! ! ! Také žádost o tajné hlasování při rušení OZV č.9/2012 byla zcela opomenuta /musí rozhodovat zastupitelé - nikoliv rada města / - byl to snad záměr ? Ze strany části vedení města je to jen a pouze odsouvání problému, možná jsou za tím skryté i nějaké osobní zájmy , nebo snad zájmy dnes už podivné koalice ??? Nespletli si někteří radní datum ? Žijeme již v 21.století a píše se rok 2014 - nikoliv 1989 ! Žijeme v ČR a nikoliv v KLDR a nejsme stádo ovcí , ba ani blbci , hlupáci či idioti - za něž jsme některými se zastupitelů považováni - tak to jen používám " radniční slovník "! A taky nejsme prodejní ani za "hrstku rýže". A další "nové skutečnosti" lze nalézt m.j. třeba u kolegů na Slovensku, v Polsku, ale také v Českých Budějovicích, Brně, Zlíně, Olomouci, Jihlavě ....... a jsou i jiné různé cesty JAK ZJISTIT NOVÉ SKUTEČNOSTI a alternativy ve značení psů, třeba na internetu, jenom se musí chtít ! ! ! - Viz odkazy na konci textu !

Občané Ostravy včetně důchodců snad mají nahrazovat/suplovat/práci cca  50. vysoce kvalifikovaných pracovníků Odboru  ochrany ŽP MMO ? Kdo je za to zodpovědný a také placený ? Občané města zcela jistě to nejsou !

Je to opravdu smutná vizitka přístupu současného vedení města Ostravy k občanům města, podání a požadavky občanů města snad ani radní nečtou případně neposlouchají .  N e l z e  n e v i d ě t , co vše je dnes ve vedení města Ostravy možné a o čem téměř denně píše tisk a vysílá TV ! Výzvy k odstoupení radních, vylučování či vystoupení ze strany a také vzájemná napadání těch , kteří byli v roce 2010 zvoleni za radní i zastupitele města !  N e l z e  p ř e h l é d n o u t, že mezi hlavními aktéry neuvěřitelných afér jsou hlavně ti radní, kteří se nejvíce " z a s l o u ž i l i " o přijetí nelidské, nehumání vyhlášky OZV č.9/2012 - tedy hlavní  i n i c i á t o r  čipování , p ř e d k l a d a t e l  vyhlášky a také ten, kdo ji spolupodepsal . Spekulovat, kdo dodnes nejvíce brání zrušení "čipovací" vyhlášky je zbytečné !

O P A K U J I : "Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě".  "Zbabělost je, když víme, co máme dělat a neděláme to" ! (Konfucius) "Největší chybou je o chybě vědět a neodstranit ji "!

Nerovné podmínky chovatelů v Ostravě, které vznikly v rámci unáhleného přijetí původní nelidské vyhlášky č.9/2012 lze zmírnit přijetím sníženého či zrušeného poplatku za psa po určitou dobu - viz České Budějovice !                                                              V ČR JSOU OBCE, KTERÉ NEMAJÍ POPLATEK ZA PSA, PŘÍPADNĚ BYL TENTO POPLATEK   Z R U Š E N  ! ! !

Radní Moravské Ostravy Lukáš Semerák (Ostravak) míní, že kvůli kauze Dědic by měla rezignovat celá rada města v čele s primátorem.

http://ostrava.idnes.cz/martin-dedic-a-valka-politiku-v-ostrave-d93-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140509_2063331_ostrava-zpravy_mav

http://euro.e15.cz/archiv/lobbista-dedic-zamestnaval-poslance-rykalu-a-jeho-tchyni-zarizoval-duchod-1085454

http://euro.e15.cz/archiv/halo-tady-martin-1082297

O P A K U J I : A také se zatím nikdo z představitelů Ostravy ani slůvkem nezmínil , že příspěvek města ani obcí na čipování psů se " letos nekoná " ! ! !  Vyhodnocení celé akce je zatím nedostupné ! TAKÉ O P A K U J I : Po 18.měsících od vydání vyhlášky nejsou zveřejněny žádné relevantní výstupy - např. CENA, POČET PSŮ v roce 2013 a potom 2014, ........... atd., kolik MILIONŮ Kč to stálo občany a kolik MILIONŮ Kč to stálo město a městské obvody ! Asi i to je součástí předvolební kampaně do EP v Bruselu . Nebo snad už ke komunálním volbám ? Volební průzkumy vypadají velmi zajímavě ! A slovo volit není odvozeno od vola , ale od volba !!!

VÁŽENÉ  DÁMY  A  PÁNOVÉ, MŮŽETE  SI  VYBRAT ! ! !  VOLBY tajně nebo veřejně , o tom rozhoduje zastupitelstvo města.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD PLATÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR .

 

 

Dokument potvrzující závadnost velkého množství RFID mikročipů implantovaných domácím mazlíčkům !

Společenství Necipujtenas.CZ získalo z otevřených zdrojů dokument s datem 6. května 2014, který prokazuje, že RFID mikročipy implantované například psům, kočkám aj. domácím mazlíčkům i třeba člověku mohou být již z výroby vadné a jejich kontrola například čtečkami hlídek městské policie se v takovém případě stává nemožnou - v případě udělení pokuty dokonce diskriminačním neoprávněným trestem.Doposud přitom něco takového obzvláště ostravští radní odmítali vůbec i jen připustit . - Písemnost z provenience veterinární kliniky Yorica.cz z Ostravy-Poruby a Váženého pana jednatele Davida Goldsbrougha, jenž zastupuje v ČR zájmy francouzského veterinárního gigantu Virbac prostřednictvím spol.GS Partners, s.r.o. se sídlem na ulici Žitavského 496 v Praze 5: velmi seriozně přiznává vadu jimi distribuovaného identifikačního mikročipu s číslem 900088000423252 a slibuje zjednánínápravy. - Zdroj Společenství Necipujtenas.CZ, který si nepřál být jmenován, zároveň uvedl, že vlivem některých urputných politiků a místních vyhlášek o neúprosném/bezpodmínečném vynucování čipování, které vůbec na podobnou situaci nepamatují, bude nyní postaven chovatel i veterinář před velký etický problém tzv. „přečipování “ živého zvířete . Podle zdroje Necipujtenas.CZ se přitom vůbec nejedná o pouhý ojedinělý incident. -Obzvláště zahraniční veterinární komory jako např. britská „ Royal College of Veterinary Surgeons “ ovšem považují jakékoliv vyjímání mikročipů z živého těla za týrání zvířete . Jak se k této otázce nyní postaví ostravští zastupitelé? Ve světle výše uvedeného zjištění: Především hrozí postihování pokutami naprosto nevinných občanů, kteří již mají svá zvířata očipována, zainvestovali do celé operace nemalé prostředky včetně příspěvku z městské kasy a to už ani nemluvě o zdravotních rizicích při podobných zásazích do živých organismů . Složitý a předražený systém tzv. povinného čipování přitom způsobuje občanům/voličům mnoho dalších problémů. - Výše citovaný český případ jenom potvrzuje dřívější informace Necipujtenas.CZ a zjištění novinářky deníku „The Guardian “ Anny Timsové z 13. dubna 2014 o tristních předpisech,kterým musí čelit návštěvníci států Evropské unie a jejichž platnost si stačila prosadit ́čipovací lobby ́ v rámci systému vynucování tzv. trvalého označování domácích zvířat formou mikročipů : V prosinci 2013 cestoval se svým chovatelem pes jménem George (Jiří) z Jihoafrické republiky do Velké Británie, kde bohužel při vstupní kontroleúředníci odhalili, že mikročip v těle čtyřnohého mazlíčka nefunguje . George musel tedy pobýt čtyři měsíce v karanténě, neboť vadný implantát způsobil předpisovou neplatnost všech jeho papírových veterinárních záznamů o vakcinaci, odčervení, nemocech atd. Navíc tzv. ́přečipování ́ - tedy vyoperování nefunkčního mikročipu a jeho nahrazení novým - již komora veterinářů („Royal College of Veterinary Surgeons“) považuje za týrání zvířete. Tento postup byl v podobných případech výjimečně dovolen pouze do konce roku 2012. Ne všichni zvěrolékaři nicméně souhlasí a považují zákaz implantace nových/funkčních čipů v dané situaci za daleko horší řešení, než nutit domácí mazlíčky zůstávat bez pána v cizím prostředí, vystavovat je i chovatele stresu a nemalým nákladům. Karanténní pobyt nakonec stál - považte - 3.000 liber šterlinků, což je v přepočtu zhruba 100.000,-Kč. - Podobný vážný problém již Společenství Necipujtenas.CZ popsalo v kauze z roku 2007 ........(„Eurotunnel“, fenka jménem „Coco“).Tehdy se celou záležitostí rozsáhle zabývaly sdělovací prostředky a dokonce poslanci, kteří přislíbili nápravu: Jak je vidět, stále se jim to nepodařilo. (V České republice proti vynucování čipování konzistentně bojují např.Svobodní Petra Macha , kteří usilují o vstup do Evropského parlamentu i komunální politiky a o zastavení tzv. „čipové totality“.) - Společenství Necipujtenas.CZ také zjistilo výše uvedenou nefunkčnost mikročipů značky “BackHome BiotecMicrochips” dle oficiálního prohlášení (2012) jihoafrického zástupce (Harry Edwards: „Je to mezinárodní problém.“) francouzského veterinárního gigantu Virbac . Jednalo se o závadu tisíců mikročipů (podle výrobních řad však až stovky tisíc kusů) určených pro identifikaci psů, koček a distribuovaných zákazníkům v letech 2010 až 2012.Taková fakta šokovala milióny chovatelů na celém světě; značně nabourala marketingové aktivity propagátorů povinného čipování . Byly to mikročipy zhotovené třetí stranou pro firmu Virbac. Obsahovaly číselné řady 9000880 a od 9000088 až do 900008800259208. Prodejce nefunkčních implantátů vzal odpovědnost na sebe.Omluvil se: nabídl bezplatnou náhradu. Informaci mj. zveřejnily zpravodajské servery Independent Online nebo News24 aj. - Vynucování čipování domácích mazlíčků a zákaz Opt-outu je po těchto zjištěních již nadále neudržitelný .Necipujtenas.cz

Zdroje: Dokument z 6. 5. 2014 poskytnutý občanem ČR Necipujtenas.CZ dne 13. 5. 2014

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/virbac-gspartners-czechrepublic-yorica-ostrava-poruba-defective-microchip-confirmed-global-problem-may-2014.pdf

http://www.theguardian.com/money/2014/apr/13/dog-rule-change-quarantine

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/tragicke_pripady_psi.pdf

http://media.katherinealbrecht.com/archives/1405/20140512_Mon_Albrecht1.mp3; http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=129; http://www.freerangekids.com; http://qz.com/209316/these-four-gadgets-are-dooming-childhoods-around-the-world/; http://www.newscientist.com/article/dn19639-device-gives-parents-their-childs-eye-view.html?_ga=1.107314251.873301181.1400173360#.U3cJod6syM_; http://medicalxpress.com/news/2014-05-brain-implant-memory.html; http://www.sme.sk/c/7184894/vazni-budu-viac-pykat-doma-ministerstvo-kupilo-naramky.html; http://qz.com/209316/these-four-gadgets-are-dooming-childhoods-around-the-world/; http://www.freerangekids.com/no-child-under-12-shall-get-on-or-off-school-bus-without-a-guardian-proposed-law/?_ga=1.103945545.873301181.1400173360; http://phys.org/news/2014-05-week-star-wars-shield-element.html; http://www.telegraph.co.uk/finance/10687395/UK-to-get-200-high-tech-factory-jobs-making-swallowable-sensors.html; http://www.proteus.com/proteus-digital-health-nhs-england-and-uk-trade-investment-to-bring-transformative-digital-health-technology-to-the-uk/; http://realbusiness.co.uk/article/25937-uk-to-get-first-high-tech-manufacturing-site-for-ingestible-sensors?_ga=1.103945545.873301181.1400173360; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/bude-uzivani-leku-s-cipem-povinne-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ruske-detstvo-2030-cipovani-deti-rus-6.aspx

 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook